Nyheter

Tips på sommarläsning

Nyhet från 21 juni 2018

Nu är sommaren här och då vill vi passa på att tipsa om lite bra sommarläsning om COPSOQ: vetenskapliga artiklar och rapporter med mera. Möjligheten finns även att kolla igenom vårt bibliotek här på hemsidan.

Under sommaren kollar vi mailen då och då, därför kan längre svarstider förekomma.

Vi önskar alla en riktigt skön sommar!

Dela artikeln

Ny svensk COPSOQ artikel utvärderar instrumentets tillförlitlighet

Nyhet från 3 maj 2018

I veckan har en ny artikel av Hanne Berthelsen, Jari Hakanen och Hugo Westerlund publicerats hos PLOS. Den handlar om validering av COPSOQ i relation till jobb krav – resurs modellen, vilken ofta används inom arbetsmiljöforskningen. Studien baserar sig på data som samlats in vid mätningar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön hos folktandvården i fyra regioner i Sverige. Resultatet visade på tillfredsställande mät-egenskaper för de svenska COPSOQ-skalorna. Dessutom underbyggs validiteten genom att instrumentets skalor kan integreras meningsfullt i en teoretisk modell. Ta del av artikeln här!

Dela artikeln

Icke önskvärd sexuell uppmärksamhet i arbetet – Vad visar vår data?

Nyhet från 7 mars 2018

Under hösten har vi fått ta del av #metoo uppropet när fokus sattes på kränkningar av sexuell karaktär i arbetslivet. Först ut var skådespelarna i Hollywood, men snart följde specifika hashtags för olika länder, branscher och grupper. Genomslaget i media har varit stort och rubrikerna många.

Vi har tittat närmare på vårt material och databas. Genom flertalet enkätundersökningar tillsammans med arbetsplatser från hela Sverige och från olika branscher och med olika ägandeformer har vi i denna ett underlag på ungefär 4360 respondenter. I materialet framgår det att 2,4% av respondenterna har upplevt icke önskvärd sexuell uppmärksamhet under de senaste 12 månaderna i sitt arbete. Procentsatsen kan kanske vid en första anblick kännas låg, men i relation till antalet yrkesverksamma personer handlar det om ganska många individer.

En del uppger att det har hänt vid enstaka tillfällen, andra att det förekommer mer frekvent. I våra undersökningar frågar vi inte bara om det har hänt och hur ofta, utan vi frågar också vem som stått bakom handlingen. Fenomenet tyder på att vara särskilt utbrett inom kontaktyrken, alltså yrken där man jobbar direkt mot kunder, klienter, brukare, patienter eller elever. Vi har skapat ett diagram som visar hur fördelningen ser ut bland de som svarat ja på frågan (oavsett frekvens) i relation till vem som stått bakom handlingarna.

I kölvattnet på #metoo är det många som vill ta tag i frågan och jobba mer aktivt med den. Arbetsmiljöinstitutet i Danmark har därför tagit fram lite material om hur man kan jobba med det. Ta gärna del av deras guide!

Dela artikeln

Breaking News – nytt anslag för fortsatt utveckling av COPSOQ Sverige!

Nyhet från 11 januari 2018

Vi kan med glädje meddela att vi har mottagit ett nytt anslag från AFA Försäkring för att fortsätta utvecklingen kring COPSOQ Sverige!

I det nya forskningsprojektet, som har start i det andra kvartalet 2018, kommer en uppdaterad version av COPSOQ att introduceras för användning i Sverige. Normvärden för den svenska arbetsmarknaden tas fram med hjälp av en större enkät-undersökning via SCB. Denna kommer skickas ut till totalt 12000 yrkesverksamma personer i Sverige. Just svenska normvärden är något som har efterfrågats i allt större utsträckning av svenska COPSOQ användare. Normvärden kommer göra det möjligt att jämföra enskilda yrkesgrupper och arbetsplatser med befolkningen i stort och underlättar på så sätt bedömningen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Dessutom kommer även ytterligare validering av instrumentet göras samt underhåll och uppdatering av hemsidan där uppdateringar av texter, bibliotek och ny data i de interaktiva diagrammen ingår.

Projektet genomförs i samarbete med Gunnar Bergström, Enheten för Interventions och Implementeringsforskning inom arbetshälsa, Karolinska Institutet och Hugo Westerlund, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

Anslaget innebär också att vi finns närvarande precis som tidigare på infomailen info@copsoq.se för att svara på allmänna och praktiska frågor och funderingar kring COPSOQ.

Nu är det dags för nya tag och vi ser med stor glädje fram till att höra från er samt att utveckla kunskapen om instrumentet under de närmaste åren!

Dela artikeln

Nytt år och nya tag!

Nyhet från 10 januari 2018

Efter julledighet är vi tillbaka för nya tag och önskar alla en god fortsättning! Senaste uppdateringen på hemsidan är att vi har fått en ny erfarenhet under "Ta del av andras erfarenheter" – nämligen Martina Harström, arbetsmiljösamordnare hos Derome Timber. Ta del av den här!

Dela artikeln

God jul och gott nytt år!

Nyhet från 19 december 2017

Vi som står bakom hemsidan går idag på julledighet och önskar alla en god jul och ett gott nytt år! Om du skulle vara intresserad av lite läsning under ledigheten tipsar vi här om en artikel som handlar om en studie av arbetsmiljön hos en arbetsplats före och efter en flytt till en ny byggnad. På återseende i januari!

Dela artikeln