Nyheter

Eftermiddagskonferens på Malmö högskola tillsammans med Akademikerförbundet SSR

Nyhet från 20 september 2016

Akademikerförbundet SSR och Malmö högskola bjuder tisdagen den 20 september in till eftermiddagskonferens under rubriken "Hur ska framtidens sociala arbete styras?".

Eftermiddagen bjuder på presentationer av olika forskare som studerat förutsättningar och villkor för socialtjänsten ur olika perspektiv. Hanne Berthelsen är inbjuden för att berätta om enkätundersökningen som vi genomförde under våren i samarbete med Malmö stad om socialsekreterarna och sektions chefernas arbetsmiljö. Resultatet finns med i våra diagram här på hemsidan. Konferensen vänder sig till alla som är intresserade och avslutas med ett samtal om framtidens socialtjänst i Malmö.

Dela artikeln

COPSOQ representerat vid ProWorkNet workshop

Nyhet från 7 september 2016

ProWorkNet är ett nätverk för prospektiva studier om arbetsmiljö, deltagande på arbetsmarknaden och hälsa. Bl.a. syftar nätverket till att främja nyttjandet av prospektiva data rörande arbete och hälsa, underlätta samarbeten mellan olika forskargrupper i Sverige och Europa samt främja internationell forskning på svensk data.

Under 31 augusti-1 september i år arrangerade ProWorkNet en workshop där COPSOQ-projektet representerades av Hanne Berthelsen. Ta gärna en titt på den poster som skapats inför tillfället här.

Dela artikeln

Chefens erkännande har betydelse för sjukskrivningar bland medarbetare med sömnbesvär

Nyhet från 18 augusti 2016

Det är känt sedan tidigare att sömnproblem kan kopplas till framtida långtidssjukskrivningar, speciellt om det även finns ett högt arbetstempo på arbetsplatsen. En ny studie från det nationella forskningscentret för arbetsmiljö (NFA) i Danmark visar att risken för långtidssjukskrivningar är mindre bland personer med sömnproblem om chefen upplevs som erkännande gentemot sina anställda och inte ställer för höga krav. Framtida forskning kan visa på hur dessa resultat kan användas i det förebyggande arbetet. Här kan du läsa lite mer om forskningen. Länk till den vetenskapliga artikeln finns här.

Dela artikeln

5 tips om vila inför semestern!

Nyhet från 2 juli 2016

Semestern fylls lätt med många måsten. Professor Hugo Westerlund från Stressforskningsinstitutet i Stockholm ger 5 tips om avkoppling inför semestern. Läs artikeln här.

Dela artikeln

Enkät ringar in socialsekreterares arbetsmiljö

Nyhet från 20 juni 2016

En enkät om arbetsmiljön har skickats ut till alla Malmö stads socialsekreterare. Det är forskare vid Malmö högskola som hjälper till med undersökningen som genomförs med verktyget COPSOQ. Läs mer om enkäten och samarbetet i artikeln här.

Dela artikeln

Ny studie: psykosocial arbetsmiljö och pensionsålder

Nyhet från 21 april 2016

En ny studie har undersökt sambandet mellan den psykosociala arbetsmiljön och hur länge personer väljer att stanna på arbetsmarknaden. Utdrag: "Conclusion: Older employees with high job satisfaction, influence, possibilities for development, positive management relations, and jobs with no age discrimination remained longer at the labor market. However, we found no evidence that low demands or good relations between colleagues could influence older employees' decision on early retirement.". Studien hittar du här.

Dela artikeln