Ny studie om känslomässiga krav och långtidssjukskrivning

Nyhet från 5 oktober 2021

I en ny longitudinell studie från Danmark undersöktes känslomässiga krav och långtidssjukskrivning. Studien omfattar över 1,5 miljoner danskar i yrkesverksam ålder som har följts i i 10 år, från 2001 till 2010.

Resultatet visar att höga känslomässiga krav var förknippat med en ökad risk för långtidssjukskrivning, samt att sambandet var ännu starkare om medarbetaren även upplevde låga utvecklingsmöjligheter och en hög grad av rollkonflikter.

Inom många yrken med höga känslomässiga krav, är det en del av yrket i sig, exempelvis inom skola, vård och omsorg. För att undvika långtidssjukskrivningar kan det utifrån denna studie vara en god idé att se över just utvecklingsmöjligheter och rollkonflikter på arbetsplatsen – dock bör känslomässiga krav även hanteras för sig med adekvat möjlighet till reflektion och återhämtning.

Dela artikeln