Kom igång med verktygslådan

Syftet med verktygslådan är att ge ett forskningsbaserat underlag för skolors arbete med att etablera en bra digital arbetsmiljö i samspelet mellan skola och tredjepart (föräldrar, vårdnadshavare, elever och det omgivande samhället). Verktygslådan är utarbetad för användning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa (AFS 2003:4).

Tanken är att verktygslådan ska stödja det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att synliggöra de olika problematikerna, skapa dialog på arbetsplatsen och bidra med kunskap för att kunna lyfta det i relation till digitala aggressioner.

Verktygslådan består av tre delar: 

 • En informationsguide med information och inspiration till det systematiska arbetsmiljöarbetet i relation till digitala aggressioner.

  Målgrupp: Skolledning och skyddsombud/facklig företrädare

 • En samtalsfilm/podd som introducerar och nyanserar problematiken.

  Målgrupp: Skolledning och skyddsombud/facklig företrädare

 • Tre kortfilmer med tillhörande dialogfrågor för användning på möte med hela personalgruppen.

  Målgrupp: Hela personalgruppen


Nedan finns en kortfattad beskrivning av de olika stegen som är viktiga för en god process. På flikarna finns fördjupad information om varje steg, vad som kan vara bra att tänka på och vem som bör involveras när.

 • Steg 1: Individuell förberedelse

  Målgrupp: Rektorer, skyddsombud, HR-personal 

 • Steg 2: Gemensam förberedelse

  Målgrupp: Rektorer, skyddsombud, HR-personal 

 • Steg 3: Temamöte med personalgruppen

  Målgrupp: Lärarkollegiet

 • Steg 4: Uppföljande arbete

  Målgrupp: Rektorer, skyddsombud, HR-personal i samverkan med personalen