Skapa egna diagram

Skapa egna profildiagram – COPSOQ III

På denna sida har du möjlighet att skapa dina egna profildiagram efter en avslutad COPSOQ III -undersökning av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

Du gör på följande sätt:

  • Fyll namnet på arbetsplatsen eller den urvalsgrupp som diagrammet ska visa. Du kan lägga till fler grupper genom att trycka i rutan i nästa kolumn.

  • Fyll i värdet på de skalor som använts i undersökningen. Du kan fylla i siffrorna manuellt, eller kopiera in dem från en rapport tillsammans med skalornas namn i den utfällbara rutan längre ner på sidan.

  • Scrolla ned på sidan och ta del av diagrammet. Tryck på "Spara som bild" om du vill spara en bild av diagrammet på datorn. (OBS! "Spara som bild" fungerar inte i vissa äldre webbläsare, då syns ingen knapp alls.)

Profilerna är färgkodade på följande sätt:

  • röd stapel indikerar sämre värde på skalan i relation till referensvärdet

  • grå stapel indikerar närliggande värde i relation till referensvärdet

  • grön stapel indikerar bättre värde på skalan i relation till referensvärdet

  • det svarta strecket på stapeln indikerar referensvärdet

Du kan byta mellan de olika grupperna du fyllt i genom att trycka på rubriken. Det är viktigt att komma ihåg att huruvida det är bättre eller sämre med ett högt eller lågt värde, är olika för de olika skalorna. Mer information om varje skala och skillnaden jämfört med referensvärdet dyker upp på höger sida av diagrammet när du håller muspekaren över en stapel.