Öka arbetsplatsens sociala kapital

För att öka arbetsplatsens sociala kapital behövs ett långsiktigt arbete – det finns alltså ingen quick-fix eller enkla åtgärder som ger omedelbara resultat. Detta eftersom det handlar om relationella aspekter och samspel mellan medarbetare på arbetsplatsen. En ömsesidig tillit kan ta lång tid att bygga upp – men kan också raseras på mycket kort tid.

Istället handlar det om att en kultur behöver odlas fram som tar utgångspunkt i ett förhållningssätt med ömsesidig tillit till att alla parter agerar för det allmännas bästa, respekt och rättvisa. Det görs genom att stärka relationerna på arbetsplatsen, både mellan medarbetare inbördes och mellan ledare och medarbetare, men även på tvärs i organisationen.