Mätning och tolkning av resultat

I den svenska standardversionen av COPSOQ III ingår kvalitet i arbetet som en egen skala, och består av två frågor. Med dessa mäts den självupplevda kvaliteten, vilket bland annat har visat sig ha betydelse för om medarbetare väljer att stanna kvar i en organisation, och inom kontaktyrken så som vård och omsorg, har den upplevda kvaliteten i arbetet visat sig vara en viktig indikator för organisationers samlade prestation.

Att kvalitet i arbetet kan fungera både som en resurs i och som ett utfall av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är viktigt att förhålla sig till när frågorna ska tolkas efter en arbetsplatsundersökning. Det betyder rent praktiskt, att för att påverka och öka den självupplevda kvaliteten i arbetet, behöver insatser göras gällande andra faktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Frågor

  • I vilken utsträckning anser du att det är möjligt att utföra dina arbetsuppgifter med en tillfredsställande kvalitet?

  • Är du nöjd med kvaliteten på det arbete som utförs på din arbetsplats?