Lagar och förordningar

Arbetsmiljölagen

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

Läs mer om arbetsmiljölagen här

När du som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver du göra detta systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter.

Läs mer

GDPR

På de här sidorna kan du läsa mer om GDPR hos Datainspektionen, hur lagen tillämpas och vilka rättigheter du har när det gäller din personliga integritet.

Här får du veta mer om hur personuppgifter i arbetslivet får behandlas enligt GDPR. Informationen vänder sig till arbetsgivare, arbetstagare, fackförbund och branschorganisationer inom både privat och offentlig sektor. I vissa fall kan särskilda regler gälla för arbetsgivare i offentlig verksamhet och dessa tas upp separat.

Det är viktigt att vara uppmärksam på gällande lagstiftning vid genomförande av arbetsplatsundersökningar i relation till vilka personliga upplysningar som samlas in och på vilket sätt de hanteras.