Tidigare version: COPSOQ II

COPSOQ II

På denna sida kan du hitta information om den tidigare versionen, COPSOQ II. För COPSOQ II finns inga svenska referensvärden, utan för denna version används de danska referensvärdena som kommer från en dansk populationsstudie som genomfördes av det nationella forskningscentret för arbetsmiljö. Det står självklart alla fritt att välja att fortsätta använda COPSOQ II, istället för att gå över till COPSOQ III. Det är viktigt att komma ihåg att inte blanda ihop referensvärdena för de olika versionerna – utan använda de som tillhör respektive version.

Eftersom det har kommit en ny version av COPSOQ, kommer denna version inte längre uppdateras eller justeras. Vi genomför heller ingen insamling av data för COPSOQ II. De diagram som presenterar den insamlade data som finns för COPSOQ II finns i anslutning till denna sida, både de jämförande diagrammen och profildiagrammen. Du kan fortfarande skapa egna profildiagram för COPSOQ II. Den data som ligger till grund för diagrammen är insamlad av oss i förbindelse med ett tidigare forskningsprojekt samt i samverkan med olika externa aktörer. Det är viktigt att poängtera att diagrammen inte presenterar representativ data.

Om du använder COPSOQ II, bör följande referens användas: Berthelsen, H., Westerlund, H., Søndergård Kristensen, T. (2014) Stressforskningsrapport nr 326.COPSOQ II – en uppdatering och språklig validering av den svenska versionen av en enkät för kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser. Stressforskningsinstitutet, nr.326.

Dokument relevanta för COPSOQ II: