För praktiker

På denna hemsida kan du hitta information om organisatorisk och social arbetsmiljö generellt, och om COPSOQ specifikt. Du hittar även fördjupad information om det att genomföra en arbetsplatsundersökning om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det är viktigt att inte enbart fokusera på kvaliteten av enkäten eller frågeformuläret som används – processen (förberedelse, genomförande och uppföljning) kring en arbetsplatsundersökning är även den viktig.

Forskning visar bl.a. att en arbetsplatsundersökning som genomförs utan någon typ av uppföljning kan påverka arbetsmiljön negativt, jämfört med en arbetsplats som inte genomfört någon arbetsplatsundersökning om arbetsmiljöfrågor.

Har du frågor om COPSOQ, använd då kontaktformuläret eller skriv ett mail till info@copsoq.se

Resurser

Du kan skapa olika diagram för att presentera resultatet från undersökningar du genomört.

Använd gärna vårt bibliotek som resurs för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar om du vill läsa mer om olika ämnen, eller yrkesgrupper.


Hur ska vi gå till väga?

På hemsidan finns all information som behövs för att skapa en egen COPSOQ-undersökning i det enkätverktyg som finns tillgängligt. Alternativet finns också att genomföra undersökningen med hjälp av en pappersenkät. Det kan det vara en god idé att ha tillgång till program för datahantering, exempelvis Excel, när data från undersökningen ska sorteras samt för att räkna ut resultatet.

Vi erbjuder inte enkätundersökningar. Om man inte vill genomföra undersökningen själv, erbjuder olika företagshälsovårdsorganisationer, samt flera organisationskonsulter arbetsplatsundersökningar med COPSOQ.

Till att börja med er det en god idé att läsa in sig på COPSOQ som verktyg här på hemsidan, samt ta del av licens och användarrättigheter, riktlinjer för användning samt sidorna under förberedelse.

Hemsidan kan även användas som verktyg i den uppföljande processen, efter en genomförd undersökning. Exempelvis kan sidan COPSOQ III – områden, vara en utmärkt resurs för att förstå vad de olika skalorna syftar till att mäta.