Ny avhandling om barnmorskors arbetssituation och professionella roll

Nyhet från 18 november 2021

Det råder brist på barnmorskor i 19 av 21 av Sveriges regioner, och barnmorskors arbetssituation och läget i förlossningsvården har debatterats fler gånger de senaste åren och även under hösten, bl.a. har Vårdförbundet lyft frågan i nationell media. Problemen inom förlossningsvården gör sig även gällande i andra länder, och även i Danmark har frågan varit debatterad under 2021.

I en ny avhandling från Sahlgrenska, Göteborgs universitet har Malin Hansson undersökt barnmorskors arbetssituation och professionella roll i Sverige. Avhandlingen har ett utforskande perspektiv gällande barnmorskors arbetssituation och professionella roll med ett specifikt fokus på vårdmodeller, salutogena faktorer, arbetstillfredsställelse och arbetskrav. Avhandlingen består av fyra delstudier, varav COPSOQ användes i den fjärde.

I avhandlingen framgår det att: "... det framkom att barnmorskor rapporterar stor meningsfullhet i sitt arbete relaterat till att ha en möjlighet att arbeta utifrån barnmorskeprofessionen, med en tydlig professionell roll och ett professionellt mod att främja en högkvalitativ, evidensbaserad och kvinnocentrerad vård. Dessa resurser krävde dock organisatoriska förutsättningar för att främjade motivationsprocesserna och arbetstillfredsställelsen. Det framkom dessutom att barnmorskor arbetade i ett mycket ansträngt, fabriksliknande, övermedikaliserat kontext med höga krav och brist på organisatoriska resurser och stödsystem. Den beskrivna arbetssituationen strömlinjeformade barnmorskearbetet och framkallade försämringsprocesser som påverkade arbetstillfredsställelsen och den arbetsrelaterade hälsan negativt."

Dela artikeln