Profildiagram

Profildiagram – COPSOQ III

På denna sida hittar du profildiagram som visar resultatet för olika yrkes-, bransch- och åldersgrupper på de olika COPSOQ-skalorna. Diagrammet är färgkodat beroende på resultatet för urvalet i relation till referensvärdet. Förklaring hittar du till höger om diagrammet

Du kan byta urvalsgrupp genom att trycka på rubriken, då kommer fler alternativ upp. Det är viktigt att komma ihåg att huruvida det är bättre eller sämre med ett högt eller lågt värde, är olika för de olika skalorna. Mer information om varje skala och skillnaden jämfört med referensvärdet dyker upp på höger sida av diagrammet när du håller över en stapel med muspekaren. Genom att trycka på knappen uppe till höger kan du spara en bild av det diagram du tittar på. Utforska även gärna våra jämförande diagram.

Mer information om var data kommer ifrån hittar du här.


Yrkesprofiler

Här kan du titta närmare på profildiagram över olika yrkesgrupper. Välj grupp genom att trycka på rubriken.

Branschprofiler

Här kan du titta närmare profildiagram över olika branscher. Välj grupp genom att trycka på rubriken.

Åldersprofiler

Här kan du titta närmare på profildiagram över olika åldersgrupper. Välj grupp genom att trycka på rubriken.