Radardiagram

Radardiagram – COPSOQ III

På denna sida hittar du radardiagram som visar resultatet för olika yrkes-, bransch- och åldersgrupper på de olika COPSOQ-skalorna.

Radardiagrammen är skapade med utgångspunkt i en utvecklad version av JD-R modellen. Det betyder att skalorna i dessa diagram, är grupperade i enlighet med modellen – och inte i enlighet med de områden den tillhör. De två cirklarna längst till höger: belastningssymptom och inställning till arbetet, visar på skalor som fungerar som utfallsmått, dvs. resultatet på dessa skalor kan man inte ändra på direkt – de är ett resultat av de tre andra cirklarna: ledningsfaktorer, belastningar och resurser.

Mer information om var data kommer ifrån hittar du här.

Lästips om JD-R modellen

Artikel av Berthelsen, H., Hakanen, J. & Westerlund, H. (2018)

Artikel av Bakker, A.B. & Demerouti, E. (2007)  


Yrkesprofiler

Här kan du titta närmare på radardiagram för olika yrkesgrupper.

Branschprofiler

Här kan du titta närmare på radardiagram för olika branscher.

Åldersprofiler

Här kan du titta närmare på radardiagram för olika åldersgrupper.