Radardiagram

Radardiagram – COPSOQ III

På denna sida hittar du radardiagram som visar resultatet för olika yrkes-, bransch- och åldersgrupper på de olika COPSOQ-skalorna.

Mer information om var data kommer ifrån hittar du här.


Yrkesprofiler

Här kan du titta närmare på radardiagram för olika yrkesgrupper.

Branschprofiler

Här kan du titta närmare på radardiagram för olika branscher.

Åldersprofiler

Här kan du titta närmare på radardiagram för olika åldersgrupper.