För studenter

COPSOQ används idag av fler och fler studenter, både på kandidat- och masternivå. COPSOQ lämpar sig väl att användas både inom forskning och praktik, och även för undersökningar som genomförs i förbindelse med studier på universitet eller högskola.

Ett par saker är viktiga att tänka på, om du använder COPSOQ som student;

Om du har frågor eller funderingar inför, under eller efter en genomförd undersökning – tveka inte att kontakta oss. Antingen via kontaktformuläret eller skicka ett mail direkt till info@copsoq.se

Resurser

Använd gärna vårt bibliotek som resurs för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar till din uppsats.

Du och också skapa olika diagram för att presentera resultatet från undersökningar du genomört.


Referera till COPSOQ

Det är viktigt att referera korrekt om du väljer att använda COPSOQ. Använder du COPSOQ III i en undersökning, ska följande referens anges (till den vetenskapliga artikeln):

Berthelsen H, Westerlund H, Bergström G, Burr H. Validation of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire Version III and Establishment of Benchmarks for Psychosocial Risk Management in Sweden. Int J Environ Res Public Health. 2020 May 2;17(9):3179. doi: 10.3390/ijerph17093179. PMID: 32370228; PMCID: PMC7246423.

Var uppmärksam på att du INTE ska referera till denna hemsida, när du använder COPSOQ III i en undersökning.