Validering av COPSOQ III i Tyskland

Nyhet från 26 november 2021

Den första valideringsstudien av COPSOQ i Tyskland, publicerades 2005. Nu har en ny valideringsstudie publicerats, för den nya versionen: COPSOQ III.

Studien baserar sig på svar från 250 000 deltagare och visar att instrumentet har stor tillförlitlighet.

Dela artikeln