Om COPSOQ

Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) är ett verktyg för mätning av väsentliga aspekter av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och som vilar på en vetenskaplig grund. Verktyget är utvecklat för att bidra till förbättrad kommunikation mellan arbetsplatser, de som arbetar med arbetsmiljöfrågor och forskare. Den har fått ett stort internationellt genomslag sedan 1990-talet, har översatts till mer än 25 språk och används idag över hela världen.

COPSOQ omfattar följande områden: krav i arbetet, arbetets organisering och innehåll, relationer och ledarskap, samspel mellan individ och arbete, socialt kapital, kränkande beteenden samt hälsa och välbefinnande. En kartläggning som genomförs med hjälp av COPSOQ kan med fördel ingå i de samlade processerna för riskbedömning, riskhantering och organisationsutveckling.

Foto av Jason GoodmanUnsplash

Varför COPSOQ?

  • Enkelt och praktiskt

  • Kostnadsfritt

  • En vetenskapligt beprövad enkät för bedömning av organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer

  • Går att använda på alla arbetsplatser oavsett storlek och bransch

COPSOQ möjliggör

  • Jämförelser mellan enheter/organisationer och yrkesgrupper

  • Uppföljning av organisationsförändringar

  • Analys av faktorer bakom t.ex. sjukfrånvaro och personalomsättning

  • Nationella och internationella jämförelser

  • Tillämpning av forskningsbaserad kunskap


COPSOQ-utveckling och att referera till COPSOQ

COPSOQ utvecklas och uppdateras över tid. Detta arbete leds av styrgruppen för det internationella COPSOQ-nätverket. Den nuvarande versionen är COPSOQ III, till vilken det för första gången finns svenska referensvärden. Om du använder COPSOQ och behöver referera, då bör du inte referera till denna hemsida, utan till den vetenskapliga publikationen. Referensen skrivs såhär:

Berthelsen H, Westerlund H, Bergström G, Burr H. Validation of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire Version III and Establishment of Benchmarks for Psychosocial Risk Management in Sweden. Int J Environ Res Public Health. 2020 May 2;17(9):3179. doi: 10.3390/ijerph17093179. PMID: 32370228; PMCID: PMC7246423.