Om oss

Denna hemsida är en del av ett större utvecklings- och kommunikationsprojekt, som AFA försäkring har finansierat först under perioden 2014-2017 och nu även 2018-2021, med förlängning fram till 2022.

Projektet syftar till att sprida kännedom om och underlätta användningen av COPSOQ som ett forskningsbaserat verktyg i praktiskt arbetsmiljöarbete. Centralt för projektet är att bygga upp en lättanvänd internetbaserad plattform för kartläggning av arbetsmiljö, tolkning av resultaten, samt planering av konkreta förbättringsinsatser. Arbetsplatser är den främsta målgruppen, men plattformen kommer även att kunna användas i forskning.

Idén med projektet är att potentiella användare ska kunna gå in på en lättillgänglig hemsida och få åtkomst till all relevant information samt instruktioner för att kunna genomföra en egen kartläggning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. När data är insamlad ska man kunna gå tillbaka till hemsidan och jämföra de egna resultaten med relevanta referensvärden så att potentiellt viktiga insatsområden tydliggörs. Tanken är därnäst att man med avstamp i vetenskapligt baserad kunskap om sammanhangen mellan insatsområden och hälsa, sjukfrånvaro, osv. samt med bakgrund i forskningsresultat kan identifiera relevanta sätt att gå vidare i det ständiga förbättringsarbetet.

Projektledare Hanne Berthelsen

är Docent i ledarskap och organisation, Dr. Odont. och Master i Folkhälsovetenskap. Hon har i sin forskning särskilt intresse för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön i relation till ledningsfrågor inom människovårdande organisationer. Aktuellt leder Hanne även ett antal forskningsprojekt som syftar till att utvärdera och vidareutveckla COPSOQ i en svensk kontext. Hanne har anknytning till Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) på Malmö universitet.

Projektmedarbetare Josefin Björk

är kandidat i mänskliga rättigheter och forskningsassistent vid institutionen för Urbana studier på Malmö universitet. Utöver detta projekt är Josefin även involverad i andra utvärderings- och forskningsprojekt vid Malmö universitet. Josefin har anknytning till Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) vid Malmö universitet.