Nyheter

Ny artikel om organisatorisk och social arbetsmiljö inom tandvården i Sverige

Nyhet från 21 april 2017

Hanne Berthelsen är medförfattare till en ny artikel om organisatorisk och social arbetsmiljö inom tandvården i Sverige som i dagarna har publicerats. Artikeln baserar sig på undersökningar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön hos tandvårdspersonal inom Folktandvården. Resultatet visade på att det har betydelse för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön var man jobbar samt vilken roll man har. Ta gärna del av artikeln här.

Dela artikeln

En systematisk forskningsöversikt om arbetsmiljö och symptom på utbrändhet

Nyhet från 31 mars 2017

En ny vetenskaplig artikel beskriver en systematisk forskningsöversikt om arbetsmiljö och symptom på utbrändhet har publicerats. Det är en meta-analys över 25 olika studier som handlar om arbetsmiljö och utmattning. Slutsatsen är att socialt stöd och rättvisa på arbetsplatsen verkar skyddande mot emotionell utmattning medans höga krav, låg grad av kontroll, hög arbetsbelastning, låg grad av belöning och anställningsotrygghet ökar risken för att utveckla utmattningssymptom. Artikeln är s.k. open access, och finns att ta del av här.

Dela artikeln

Ny artikel om tidig pension i relation till organisationsförändringar och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Nyhet från 22 februari 2017

En ny artikel om tidig pension i relation till organisationsförändringar och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har publicerats. Abstract från artikeln lyder: "To date, this is the most exhaustive study to examine voluntary early retirement behavior among senior public service employees exposed to organizational change and subsequent assessment of the psychosocial work environment on the work-unit level. Decision-makers should consider the impact of organizational change and the psychosocial work environment in strategies to maintain senior public employees in the labor market." Ta del av artikeln här.

Dela artikeln

Omfattande fel i kontaktformuläret – om du ej fått svar på fråga, skicka igen!

Nyhet från 6 februari 2017

Vi har upptäckt ett fel i det kontaktformulär som tidigare låg under Kontakt här på hemsidan. Olyckligtvis har felet varit så omfattande att vi inte har mottagit den e-post som skickats via formuläret. Vi vet ej hur länge problemet har existerat, så om du har skickat en fråga via formuläret men inte fått svar än, skicka då din fråga direkt till info@copsoq.se.

Vi ursäktar för felet och ser fram emot att ta del av era frågor och funderingar framöver!

Uppdatering: Det finns nu ett nytt formulär under Kontakt. Informationen ovan gäller det gamla formuläret. Det nya fungerar, men vi vill fortsatt uppmana alla som inte mottagit svar på sina frågor och funderingar att skicka dessa igen, antingen via det nya formuläret eller direkt till info@copsoq.se.

Dela artikeln

Artikel i Tandläkartidningen om belastningssymptom och svikande arbetsförmåga inom tandvården

Nyhet från 22 januari 2017

I Tandläkartidningen finns en artikel tillgänglig som handlar om en ny studie om arbetsmiljö inom tandvården. Anställda inom folktandvården, i synnerhet obefordrade tandläkare inom allmäntandvård, har en påfrestande arbetsmiljö. Denna studie visar att den upplevda stressen har ett tydligt samband med den självskattade arbetsförmågan och inställningen till arbetsplatsen. Författare till artikeln är Eva Nyqvist, Kristina Arnrup och Hanne Berthelsen. Ta del av artikeln som PDF här.

Dela artikeln

Vetenskaplig artikel om den iranska versionen av COPSOQ för bedömning av psykosociala riskfaktorer i arbetet

Nyhet från 17 januari 2017

I december 2016 publicerades en vetenskaplig artikel med titeln "The Iranian version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) for assessment of psychological risk factors at work". Den handlar om COPSOQ på farsi och undersöker validiteten i översättningen genom att bland annat testa enkäten på sjukvårdspersonal i Iran. Slutsatsen är att resultatet stödjer användandet av COPSOQ på farsi för utvärdering av psykosociala risker i arbetet samt forskning kring ämnet hos den iranska befolkningen. Ta del av artikeln här.

Dela artikeln