COPSOQ

COPSOQ – en brygga mellan vetenskap och praktik i arbetsmiljöfrågor. En enkät som mäter den psykosociala arbetsmiljön och som vilar på en vetenskaplig grund.

Läs mer
Nyheter
metoo-2859980_640

Icke önskvärd sexuell uppmärksamhet i arbetet – Vad visar vår data?

Under hösten har vi fått ta del av #metoo uppropet när fokus sattes på kränkningar av sexuell karaktär i arbetslivet. Först ut var skådespelarna i Hollywood, men snart följde specifika hashtags för olika länder, branscher och grupper. Genomslaget i media har varit stort och rubrikerna många. Vi har tittat närmare på vårt material och databas. Genom flertalet enkätundersökningar tillsammans med arbetsplatser från hela Sverige och från olika branscher och med olika ägandeformer har vi i denna ett underlag på ungefär 4360 respondenter. I materialet framgår det att 2,4% av respondenterna har upplevt icke önskvärd sexuell uppmärksamhet under de senaste 12...
0 comments
Fler nyheter här
Ta del av våra interaktiva diagram
dia_4
Ta del av våra olika interaktiva diagram, jämförande diagram eller profildiagram. Du kan också skapa dina egna profildiagram om du genomfört en undersökning själv.
Läs mer

Det var en gång…

Under mitten av 90-talet bildade Tage S.Kristensen och Vilhem Borg en ny forskningsgrupp vid det nationella forskningscentret för arbetsmiljö i Danmark. Tidigare hade centrets forskning fokuserat till stor del på fysiska, kemiska och ergonomiska faktorer, men det dröjde inte länge efter bildandet av den nya gruppen innan detta förändrade sig. Det började med att forskarna i gruppen kontaktades av flera personer som jobbade med arbetsmiljöfrågor och som upplevde det problematiskt att hantera den psykosociala delen. Det fanns ett stort utbud av konsulter inom ämnet, och de erbjöd alla möjliga typer av verktyg och enkäter – men kvaliteten på dessa var generellt låg. Samtidigt tyckte praktikerna att det var problematiskt att det inte fanns någon nationell statistik inom ämnet, och än värre, att det var svårt att hitta några kriterier för varför man skulle välja ett verktyg eller en enkät framför en annan. De efterfrågade en nationell standard och nationella riktlinjer, och om möjligt – ett nationellt instrument. Detta blev startskottet för skapandet av COPSOQ.

 

Sedan dess har COPSOQ utvecklats vidare, och den befintliga versionen är COPSOQ II. Det fungerar idag som ett tillförlitligt instrument för riskbedömning av psykosociala arbetsmiljörisker och används även i många forskningsprojekt. COPSOQ inkluderar dimensioner baserade på olika teorier om psykosociala faktorer i arbetet samt på empirisk forskning, snarare än att vara kopplat till en särskild teori. Instrumentet kan användas av alla yrkesgrupper och på alla arbetsplatser. Detta öppnar upp möjligheten att göra jämförelser, både nationellt och internationellt.

 

I Sverige använde man sig av COPSOQ även innan det fanns en officiell översättning av enkäten. Det skapade problem i förhållande till möjligheterna att göra tillförlitliga jämförelser, samtidigt som översättningarna var i väldigt skiftande kvalitet vilket urholkade enkätens tillförlitlighet och trovärdighet. Denna hemsida är kopplad till den forskargrupp och det forskningsprojekt som står bakom den officiella översättningen, och som jobbar med vidareutvecklingen av COPSOQ i Sverige. COPSOQ-instrumentets fortsatta utveckling är idag förankrat i ett internationellt samarbete där mer än 25 länder ingår. Innehållet på denna hemsida bygger i vid utsträckning på Tage S. Kristensens tidigare publikationer och erfarenheter samt kunskap från det internationella samarbetet.