COPSOQ

COPSOQ – En enkät som mäter centrala aspekter av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och som vilar på en vetenskaplig grund.

Läs mer
Nyheter
nyhetmaj2020

Lansering av COPSOQ III i Sverige

Nu lanserar vi COPSOQ III i Sverige! Lanseringen sker i samband med publiceringen av en ny vetenskaplig artikel som presenterar den valideringsprocess som genomförts, tillsammans med tillhörande nya svenska referensvärden. Underlaget för valideringen samt de nya referensvärdena består av två delar; dels en befolkningsstudie genomförd under hösten 2018 tillsammans med SCB, dels data som samlats in i samarbete med externa samverkanspartners på svenska arbetsplatser.   COPSOQ III är en uppdatering som speglar utvecklingen på arbetsmarknaden. Den nya versionen täcker in fler områden än den tidigare, exempelvis kvalitet i arbetet samt oro för arbetslöshet och förändrade arbetsförhållanden, och samtidigt har totalt...
0 comments
Fler nyheter här
Licens och användarrättigheter
22082530215_1248f90195_b
Läs mer om licens och användarrättigheter för COPSOQ som verktyg i arbetsmiljöarbetet och inom forskning.
Läs mer