COPSOQ

COPSOQ – En enkät som mäter centrala aspekter av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och som vilar på en vetenskaplig grund.

Läs mer
Nyheter
survey-1594962

Vad är viktigt för att arbetsplatsundersökningar leder till handling?

Arbetsplatser har en plikt att göra ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Samtidigt pekar forskning och erfarenhet på att det är svårare att uppnå positiva resultat när det handlar om psykosociala arbetsmiljöproblem än fysiska. Ofta används enkätundersökningar för att skapa ett underlag att utgå ifrån i en process som syftar till att utarbeta åtgärdsplaner med utgångspunkt i en riskbedömning.   I en stor ny studie har Peter Dahler-Larsen och kollegor från Köpenhamns universitet undersökt i vilken utsträckning arbetsplatsundersökningar leder till agerande eller om det snarare blir en rituell avkryssningsövning. Forskarna har analyserat svar från 2221 skyddsombud från danska offentliga arbetsplatser och deras huvudresultat är:...
0 comments
Fler nyheter här
Licens och användarrättigheter
22082530215_1248f90195_b
Läs mer om licens och användarrättigheter för COPSOQ som verktyg i arbetsmiljöarbetet och inom forskning.
Läs mer