COPSOQ

COPSOQ – En enkät som mäter centrala aspekter av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och som vilar på en vetenskaplig grund.

Läs mer
Nyheter
doctor-1461879457jcZ

Att förebygga hot och våld inom vården

Hot och våld är ett allvarligt arbetsmiljöproblem och på de flesta arbetsplatser råder en nolltolerans. Inom vissa yrken behöver dock personer som kan vara våldsamma hanteras på olika sätt – det kan exempelvis vara inom vård- och omsorgsyrken där dementa personer sparkar eller slår efter personalen, inom socialt arbete där brukare och klienter befinner sig i desperata och utsatta situationer eller inom kriminalvården. Tidigare studier har indikerat att vårdpersonal avstår från att anmäla incidenter av hot och våld av den anledningen att det har blivit en del av vardagen, vilket medför en risk för ett försämrat välmående och påverkan på...
0 comments
Fler nyheter här
Licens och användarrättigheter
22082530215_1248f90195_b
Läs mer om licens och användarrättigheter för COPSOQ som verktyg i arbetsmiljöarbetet och inom forskning.
Läs mer