COPSOQ

COPSOQ – En enkät som mäter centrala aspekter av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och som vilar på en vetenskaplig grund.

Läs mer
Nyheter
Screenshot 2021-06-10 at 12.30.54

Träffa oss på FALF symposium

Idag går konferensen FALF 2021 av stapeln!   Vi håller ett Symposium: Forskningsbaserade instrument för det praktiska organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet   Arbetsrelaterad ohälsa och hög personalomsättning är påtagliga problem särskilt inom så kallade kontaktyrken, där en stor del av arbetet består av kontakter med klienter, patienter, elever mm. Den aktuella föreskriften (AFS 2015:4) sätter ett ökat fokus på organisatoriska och sociala faktorer framför individfaktorer. Med andra ord understrykes betydelsen av att problem i arbetsmiljön kan uppstå på olika nivåer även om symptomen ofta kommer till uttryck på individnivå.   Som arbetsgivare är det enkelt att skicka enkäter till sina...
0 comments
Fler nyheter här
Licens och användarrättigheter
22082530215_1248f90195_b
Läs mer om licens och användarrättigheter för COPSOQ som verktyg i arbetsmiljöarbetet och inom forskning.
Läs mer