Välkommen till COPSOQ Sverige

COPSOQ (Copenhagen Psychosocial Questionnaire) är ett verktyg för undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatser, samt inom forskning. Det har utvecklats i samverkan mellan praktik och forskning, och lämpar sig för användning på alla arbetsplatser oavsett bransch.

På denna hemsida kan du hitta generell information om arbetsplatsundersökningar samt allt du behöver för att kunna genomföra din egen COPSOQ-undersökning.