COPSOQ

COPSOQ – En enkät som mäter centrala aspekter av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och som vilar på en vetenskaplig grund.

Läs mer
Nyheter
writing-working-table-person-group-people-764675-pxhere.com

Friskfaktorer på organisatorisk nivå – slutredovisning från regeringsuppdrag

Under veckan publicerades slutredovisningen för regeringsuppdraget "Friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid" som genomförts av Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Arbetsmiljöverket i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Försäkringskassan. Du kan ta del av nyheten på Myndighetens hemsida här.   Friskfaktorer är faktorer som har utgångspunkt i det som fungerar bra och bidrar till en hälsosam arbetsmiljö – viktiga aspekter ur ett långsiktigt och hållbarhetsperspektiv. Om arbetsmiljön inte bara är bra utan även hälsofrämjande och bidrar till produktivitet gynnar det såväl enskilda individer, organisationer och verksamheter som samhället i stort.   Inom ramen för uppdraget har forskning och...
0 comments
Fler nyheter här
Licens och användarrättigheter
22082530215_1248f90195_b
Läs mer om licens och användarrättigheter för COPSOQ som verktyg i arbetsmiljöarbetet och inom forskning.
Läs mer