Steg 1: Individuell förberedelse

Den individuella förberedelsen riktar sig till rektorer och centrala samarbetspartners i arbetsmiljöarbetet, exempelvis skyddsombud, fackliga företrädare och förvaltningsstöd.

Syftet är att sätta sig in i materialet i verktygslådan - och med stöd av detta börja fundera på frågor kring digitala aggressioner och arbetsmiljö. Det ger förutsättningar för en första metareflektion.

Det är därför viktigt att alla i detta stegs målgrupp, var för sig:

Målgrupp:

Rektorer och centrala samarbetspartners i arbetsmiljöarbetet: skyddsombud, fackliga företrädare och förvaltningsstöd.

Förväntad tidsåtgång:

3 timmar