Källor & lästips

Björklund, C., Vaez, M., Stoetzer, U. (2014) Tidiga indikationer för mobbning inom akademisk och industriell miljö – En studie om samband mellan arbetsrelaterade faktorer och uppkomst av mobbning. Karolinska institutet.

Arbetsmiljöverket: www.arbetsmiljoverket.se

Det nationale forskningcenter for arbejdsmiljø: www.nfa.dk