Nyheter

COPSOQ-artikel bland topp 10% mest citerade

Nyhet från 18 augusti 2021

Vi är tillbaka efter sommarledigheten och glädjes över att en av våra COPSOQ-artiklar från 2018 är bland topp 10% mest citerade från tidskriften PLOS ONE!

Artikeln, Copenhagen Psychosocial Questionnaire – A validation study using the Job Demand-Resources model, bygger på COPSOQ II. Den har laddats ner över 6000 gånger som PDF!

Eftersom vi har gått över till COPSOQ III, passar vi på att länka upp till den vetenskapliga artikel som fastställer de svenska referensvärdena för COPSOQ III: Validation of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire Version III and Establishment of Benchmarks for Psychosocial Risk Management in Sweden.

Under hösten kommer vi genomföra en del förändringar här på hemsidan, håll utkik!

Dela artikeln

Sommartider

Nyhet från 19 juli 2021

Sommaren är här och för de flesta innebär sommaren även en efterlängtad semester. Under semestern är det viktigt att koppla av och ta det lugnt – men också att göra saker som ger glädje och fyller på energidepoterna.

Vi på COPSOQ Sverige önskar alla en skön sommar, och simma lugnt!

Dela artikeln

Arbetsmiljöfaktorer och sjukfrånvaro

Nyhet från 29 juni 2021

Sjukfrånvaro kan ses som ett mått på hälsostatusen hos den arbetande delen av befolkningen globalt. Forskning har även kunnat belägga ett samband mellan lång sjukfrånvaro och sämre hälsa. Ämnet debatteras ofta på olika håll och på olika nivåer i samhället då sjukfrånvaro innebär stora kostnader – mänskliga, sociala och samhälleliga. Vilken roll spelar då arbetsmiljön i det här?

En stor studie från Danmark undersökte sambandet mellan självskattad stress och sjukfrånvaro. Resultatet visade att självskattad stress predikterar risken för sjukfrånvaro, speciellt för kvinnor. Självskattad stress mättes med en fråga som också återfinns i COPSOQ (i COPSOQ frågar vi dock om de senaste 4 veckorna) ”Under de senaste 2 veckorna känt dig stressad?”.

I en europeisk undersökning från 2010, undersöktes olika arbetsmiljöfaktorers samband med sjukfrånvaro i 34 länder. Undersökningen använde sig av COPSOQ och kunde konkludera att krav i arbetet (kvantitativa krav, krav om att dölja känslor), utvecklingsmöjligheter, sociala relationer (rollkonflikter, ledarskapskvalitet, socialt stöd och social gemenskap), arbetsplatsrelaterat våld (fysiskt våld, mobbning och diskriminering), skift arbete och befordring hade ett samband med lång sjukfrånvaro.

Social och organisatorisk arbetsmiljö innefattar även fysisk arbetsmiljö – det kan handla om allt från tunga lyft, ansträngande arbetspositioner till dåligt ljus, dålig luft osv. En undersökning från Sverige gällande sjuksköterskor och vårdbiträden, hittade att hög psykosocial belastning och hög fysisk belastning ökar risken för längre sjukfrånvaro för både sjuksköterskor och vårdbiträden. Det kunde även identifieras att lågt inflytande i kombination med hög fysisk belastning och ansträngande arbetspositioner ökade risken för sjukfrånvaro bland vårdbiträden. Resultaten indikerar att sjukfrånvaron kan minska om belastningen minskas både psykosocialt och fysiskt.

Dela artikeln

Glad Midsommar

Nyhet från 25 juni 2021

Vi på COPSOQ Sverige önskar en glad midsommar!

Dela artikeln

Träffa oss på FALF Symposium

Nyhet från 14 juni 2021

Idag går konferensen FALF 2021 av stapeln!

Vi håller ett Symposium: Forskningsbaserade instrument för det praktiska organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet

Arbetsrelaterad ohälsa och hög personalomsättning är påtagliga problem särskilt inom så kallade kontaktyrken, där en stor del av arbetet består av kontakter med klienter, patienter, elever mm. Den aktuella föreskriften (AFS 2015:4) sätter ett ökat fokus på organisatoriska och sociala faktorer framför individfaktorer. Med andra ord understrykes betydelsen av att problem i arbetsmiljön kan uppstå på olika nivåer även om symptomen ofta kommer till uttryck på individnivå.

Som arbetsgivare är det enkelt att skicka enkäter till sina medarbetare, medan det är ofta svårt att veta om man mäter rätt saker på ett tillförlitligt sätt. Därför behövs det instrument som vilar på vetenskaplig grund för användning i det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser. Syftet med detta symposium är att presentera två forskningsbaserade instrument [COPSOQ-III och PSC-4] samt illustrera hur dessa kan användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Dela artikeln

Konferens & Poddtips

Nyhet från 2 juni 2021

Såhär innan sommaren vill vi passa på att tipsa om två ställen där du kan få inspiration och lära dig nya saker inom området arbetsmiljö och arbetsliv.

Konferensen FALF 2021 går av stapeln den 14–16 juni, och arrangeras av Mälardalens högskola. På konferensens hemsida skriver arrangörerna bl.a. ”Vi vill att FALF 2021 blir en plats för nyfikna möten kring samtidens stora utmaningar, hur de tar sig in på arbetsplatsen och antingen bidrar till, eller motverkar, ett arbetsliv som är hälsosamt både för individer och företag och organisationer. Vi vill stimulera till att låta motstridiga röster höras, och främja en dialog baserad på kunskap och erfarenheter från olika perspektiv. Vår förhoppning är att konferensen ska inspirera till nytänkande om det hållbara arbetslivet, mod att våga ifrågasätta oss själva och en strävan mot nya sätt att utveckla både forskning och praktik.”

Podden Allt är arbetsmiljö vilket är en oberoende podd med syfte att inspirera och sprida kunskap. Det här är en podd främst för dig som är nyfiken på eller arbetar med företagshälsa, eller är HR, chef eller skyddsombud. I avsnitt två intervjuas Hanne Berthelsen av Stefan & Robert om socialt kapital, COPSOQ och PSC.

Dela artikeln