Tolkning av resultat

När enkätundersökningen är genomförd och man har rapporten framför sig handlar det först och främst om att förstå resultaten. Nedanstående punkter förtydligar tre viktiga aspekter;

 • Vad betyder de olika områdena?

 • Hur ska poängen tolkas?

 • Hur kan man använda sig av genomsnitt och referensvärden?

Vad betyder de olika områdena?

Det är grundläggande att det finns en förståelse för vad varje område betyder för att man ska kunna använda resultaten på rätt sätt i den fortsatta processen med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Här på hemsidan finns en interaktiv grafik med information om de olika områdena och skalorna, samt samband mellan dem och möjliga konsekvenser. Ett tips är att det ofta blir tydligare hur områdena och skalorna ska förstås om man tittar närmare på vilka frågor som finns under vilken skala/område.

Hur ska poängen tolkas?

Varje område består av en eller flera skalor. Skalorna består i sin tur av frågor, oftast 4 stycken, men undantag förekommer. På frågorna kan man få poäng från 0 – 100, där den "lägsta" kategorin ger 0 poäng, därefter ges poäng i turordning; 25, 50, 75, 100. Det slutgiltiga resultatet är ett genomsnitt inom varje skala och område, se mer här. Olika områden och skalor har väldigt olika genomsnitt, och det varierar huruvida det är mer önskvärt att genomsnitten är låga respektive höga. Exempelvis är det mer önskvärt med ett lägre genomsnitt på skalan som mäter sömnbesvär, samtidigt som det är mer önskvärt med ett högre genomsnitt på skalan som mäter mening i arbetet. Generellt kan man dela upp skalorna på följande vis;

Önskvärt med ett lågt genomsnitt

 • Kvantitativa krav

 • Arbetstempo

 • Känslomässiga krav

 • Rollkonflikter

 • Oro för arbetslöshet

 • Oro för förändrade arbetsförhållanden

 • Konflikt mellan arbete och privatliv

 • Utbrändhet

 • Stress

Önskvärt med ett högt genomsnitt

 • Inflytande

 • Utvecklingsmöjligheter

 • Variation i arbetet

 • Mening i arbetet

 • Förutsägbarhet

 • Erkännande

 • Rolltydlighet

 • Ledarskapskvalitet

 • Socialt stöd från överordnad

 • Socialt stöd från kollegor

 • Social gemenskap på arbetsplatsen

 • Engagemang i organisationen

 • Arbetsengagemang

 • Kvalitet i arbetet

 • Tillfredsställelse med arbetet

 • Horisontell tillit

 • Vertikal tillit

 • Organisatorisk rättvisa

 • Självskattad hälsa