Ny studie från Tyskland om längre arbetsliv

Nyhet från 20 oktober 2021

Andelen äldre personer ökar i världen, och då även andelen äldre på arbetsmarknaden. I många länder har därför pensionsåldern höjts för att möta den demografiska utvecklingen.

I en ny studie från Tyskland har forskare följt personer under 7 års tid för att undersöka kvalitet i arbetet och motivation till att arbeta – och hur utvecklingen ser ut hos äldre medarbetare. De fann bl.a. att äldre personer på arbetsmarknaden tenderade att byta till mindre fysiskt ansträngande jobb. Studien understryker även vikten att ta hänsyn till kvalitet i arbetet i skapandet och implementeringen av strategier för att förlänga arbetslivet.

Dela artikeln