Nyheter

Ny rapport om psykosocial riskhantering i Europa

Nyhet från 11 januari 2017

I oktober 2016 publicerades en rapport med titeln "Psychosocial Risk Management in a European Comparison" vid Federal Institute for Occupational Safety and Health i Berlin. Det är en jämförande studie inom Europa där man har tittat närmare på processen kring psykosocial riskhantering. Ladda ner rapporten här.

Dela artikeln

Forskningscentrum för arbetslivsstudier vid Malmö Högskola beviljas 9 miljoner för utvecklandet av nytt forskningsprogram

Nyhet från 18 november 2016

Forskargruppen vid Centrum för tillämpade arbetslivsstudier (CTA) med professor Tuija Muhonen i spetsen, har fått bidrag från Forte för ett forskningsprogram som handlar om organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat inom välfärdsorganisationer. Under de senaste decennierna har välfärdsorganisationer såsom skola, vård och omsorg genomgått stora förändringar och förändringstakten är fortfarande hög. Detta har påverkat arbetsmiljön inom dessa organisationer negativt och utgör en av vår tids stora samhällsutmaningar. Hur arbetet organiseras och leds bidrar till att forma arbetsmiljön för båda chefer och medarbetare. Möjligheterna är många med det nya programmet och det kommer bland annat bidra till utvecklingen av COPSOQ för användning inom forskning och praktik med särskilt fokus på det organisatoriska och sociala säkerhetsklimatet. Tryck här om du vill läsa mer om CTA vid Malmö högskola.

Dela artikeln

Reportage om arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i Malmö stad

Nyhet från 7 november 2016

Tematidningen Akademikern Plus har publicerat ett reportage i sitt nya nummer om arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön bland socialsekreterarna i Malmö stad. Hanna Ljungberg från Akademikerförbundet SSR intervjuas om processen där de bland annat har haft ett samarbete med COPSOQ-projektet i samband med själva kartläggningen. Ta del av det spännande reportaget här! Tematidningen i sin helhet hittar du här.

Dela artikeln

Nu lanserar vi våra profildiagram!

Nyhet från 31 oktober 2016

Vi lanserar idag våra nya profildiagram! Här kan du titta närmare på hur olika yrkes-, bransch- och åldersgrupper ligger till på COPSOQ-skalorna. För att komma vidare till diagrammen – tryck här.

Dela artikeln

FORTE beviljar 3,2 miljoner till nytt COPSOQ-projekt om sambandet mellan arbetsmiljö och tandvårdskvalitet

Nyhet från 5 oktober 2016

Forskaren Hanne Berthelsen, som leder forskningsprojektet bakom denna hemsida, har fått beviljat forskningspengar från FORTE för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön betydelse för tandvårdskvalitén på kliniknivå. Hypotesen är att kvaliteten på en tekniskt krävande uppgift, som kompositfyllningar långt bak i munnen, påverkas av såväl de sociala relationerna på kliniken som arbetsbelastning. Syftet är således att undersöka i vilken utsträckning a) tandfyllningars hållbarhet och b) rapporterade avvikelser, påverkas av upplevd arbetsbelastning, samarbetsklimatet samt huruvida sådana samband förmedlas via upplevd stressnivå. COPSOQ är ett av de verktyg som kommer användas i insamlandet av empiri för studien.

Dela artikeln