Nyheter

Ny studie från Tyskland om längre arbetsliv

Nyhet från 20 oktober 2021

Andelen äldre personer ökar i världen, och då även andelen äldre på arbetsmarknaden. I många länder har därför pensionsåldern höjts för att möta den demografiska utvecklingen.

I en ny studie från Tyskland har forskare följt personer under 7 års tid för att undersöka kvalitet i arbetet och motivation till att arbeta – och hur utvecklingen ser ut hos äldre medarbetare. De fann bl.a. att äldre personer på arbetsmarknaden tenderade att byta till mindre fysiskt ansträngande jobb. Studien understryker även vikten att ta hänsyn till kvalitet i arbetet i skapandet och implementeringen av strategier för att förlänga arbetslivet.

Dela artikeln

Ny studie om känslomässiga krav och långtidssjukskrivning

Nyhet från 5 oktober 2021

I en ny longitudinell studie från Danmark undersöktes känslomässiga krav och långtidssjukskrivning. Studien omfattar över 1,5 miljoner danskar i yrkesverksam ålder som har följts i i 10 år, från 2001 till 2010.

Resultatet visar att höga känslomässiga krav var förknippat med en ökad risk för långtidssjukskrivning, samt att sambandet var ännu starkare om medarbetaren även upplevde låga utvecklingsmöjligheter och en hög grad av rollkonflikter.

Inom många yrken med höga känslomässiga krav, är det en del av yrket i sig, exempelvis inom skola, vård och omsorg. För att undvika långtidssjukskrivningar kan det utifrån denna studie vara en god idé att se över just utvecklingsmöjligheter och rollkonflikter på arbetsplatsen – dock bör känslomässiga krav även hanteras för sig med adekvat möjlighet till reflektion och återhämtning.

Dela artikeln

Ballonger
Foto av Adi GoldsteinUnsplash

Uppdaterad hemsida

Nyhet från 28 september 2021

Vi har uppdaterat vår hemsida! Vi jobbar ständigt på att förbättra upplevelsen av copsoq.se, och har under det senaste året jobbat för en ny layout som bl.a. ligger i linje med kraven för hemsidor ut ett funktionsvariations perspektiv. Det betyder bl.a. att hemsidan nu kan användas enbart med hjälp av tab och enter.

Från startsidan kan du nu som användare gå direkt till centrala sidor: om COPSOQ, licens, temasidor, bibliotek och diagram. Vi har även förbättrat layouten för många sidor, vilket skapar en större och bättre överblick.

Vi har skapat ett par nya sidor, för dig som student och för dig som praktiker.

Mer material och nya sidor kommer löpande under hösten, så håll utkik!

Dela artikeln

Arbete i en oförutsägbar värld

Nyhet från 17 september 2021

Vi vill tipsa om ett öppet webbinarium som organiseras av ILO och de nordiska länderna med titeln: "Working in an unpredictable world - The Nordic perspective on safe work in the future".

"The webinar, organized by ILO and the Nordic countries, will present the latest research on the unpredictable world of work and proactive preventive actions to ensure Decent and Safe Work.

Webbinariumet genomförs den 18 september, kl.9.00–10.30. Det är gratis att delta, och är öppet för alla.

Dela artikeln

Bygga psykosocialt säkerhetsklimat i turbulenta tider

Nyhet från 8 september 2021

I en ny artikel har forskare i Australien undersökt hur psykosocialt säkerhetsklimat (PSC) kan byggas upp inom ramen för olika scenarier av organisatorisk förändring. Det första scenariet handlade om att under 8 månader genomföra en intervention för mellanchefer, där fokus var att anta PSC i respektive arbetsgrupper och minska jobbstressorer. Det andra scenariet var pandemin COVID-19 (vilken inträffade 4 månader in i studien). I studien ingick även en kontrollgrupp, som inte deltog i interventionen.

Resultatet visade att det psykosociala säkerhetsklimatet ökade signifikant i det första scenariot – vilket tyder på att interventionen som riktades mot mellancheferna lyckades öka PSC under en 4-månaders period i arbetsgruppen. I det andra scenariot påverkades bägge grupper positivt. Forskarna beskriver hur pandemin ställde skarpa krav till högsta ledningen, krävde omedelbar och tydlig handling vilket påverkade bägge arbetsgrupper positivt. Exemplet illustrerar hur kraftfull ledningens vilja och engagemang kan vara i byggandet av psykosocialt säkerhetsklimat i olika scenarier.

Läs mer om Psykosocialt säkerhetsklimat på våra temasidor!

Dela artikeln

Våld på arbetsplatsen – en studie bland avdelningschefer på sjukhus

Nyhet från 1 september 2021

I en ny artikel har Jenny Jakobsson undersökt våld utfört av patienter på sjukhusavdelningar genom avdelningschefernas perspektiv. Studien är kvalitativ, och underlaget består av 15 semi-strukturerade intervjuer med avdelningschefer på sjukhus.

De mest vanligt förekommande formerna av våld anses som mindre allvarliga och relaterade till patienternas tillstånd eller besökare som inte är tillfreds. Samtidigt fokuserar sjukhusorganisationen på allvarliga, men sällan förekommande incidenter. Detta resulterar i att avdelningscheferna på sjukhusen har begränsade möjligheter att skapa en säker arbetsmiljö i vardagen.

Artikeln och studien är en del av ett forskningsprojekt; Hot och våld mot hälso- och sjukvårdspersonal: HOPE-studien. Genom HOPE-studien avser forskargruppen att undersöka förekomst och upplevelser av hot och våld orsakat av patienter eller anhöriga på kirurgiska vårdavdelningar.

Dela artikeln