Nyheter

Ny studie om utbrändhet bland chefer

Nyhet från 19 maj 2022

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel har forskare i Kanada undersökt chefers utbrändhet i relation till ledarskapskvalitet med hjälp av PSC (Psykosocialt säkerhetsklimat). Studien genomfördes med data från tre organisationer som var involverade i en process kring certifiering av organisationerna som Healthy enterprises – en typ av certifiering som finns i Kanada för organisationer och företag.

Resultatet indikerade både ett direkt och ett indirekt samband mellan PSC och ledarskapskvalitet genom chefers grad av utbrändhet. På våra temasidor om PSC kan du läsa mer om vad psykosocialt säkerhetsklimat är, hur det kan mätas och hur det relaterar till COPSOQ. Där finns även lästips för ytterligare fördjupning.

Studien är en viktig pusselbit i förståelsen av samband mellan olika arbetsmiljöfaktorer och hälsa på arbetsplatser – och vi vet sedan tidigare att chefer och ledare spelar en viktig roll för medarbetares organisatoriska och sociala arbetsmiljö, däribland ledarskapskvalitet. På sätt understryker studien vikten av att inte "glömma bort" chefer och ledare i det strategiska och operativa arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatser.

Dela artikeln

Medarbetare diskuterar runt bord
Foto av Jason GoodmanUnsplash

Forskningsbaserat verktyg för dialog om inflytande

Nyhet från 5 maj 2022

Inflytande är en klassisk del av alla arbetsmiljömodeller, och en av de mest undersökta aspekterna av organisatorisk och social arbetsmiljö. Det nationella forskningscentret i Danmark (NFA), har nyligen tagit fram ett forskningsbaserat verktyg för hur man kan tala om inflytande på olika nivåer på arbetsplatser.

Som utgångspunkt för dialog förslås att ställa frågan "Hur mycket inflytande har ni på?" inom följande områden:

  • Arbetsuppgifter: Typer av arbetsuppgifter; Hur många arbetsuppgifter; När arbetsuppgifter ska vara lösas; Hur lång tid som ska användas på varje arbetsuppgift.

  • Tillvägagångssätt: Hur ska arbetsuppgifter lösas; Vilka redskap som ska användas; Vilka kollegor ska involveras; Kan uppgifterna lösas på nya/andra sätt.

  • Mätning: Hur arbetsinsatser mäts; När är en arbetsuppgift färdig; När är en arbetsuppgift väl genomförd; Hur många och vilka uppgifter som ska lösas på en dag.

  • Kvalitet: Vilken kvalitetsnivå; Hur noggranna bör ni vara; Hur ska hög kvalitet förstås; Om uppgifter löses på den nivå som ni tycker är lämplig.

Läs mer om verktyget på www.nfa.dk. Du kan också läsa mer om inflytande som skala inom COPSOQ här.

Dela artikeln

En vårbukett med podcasts

Nyhet från 25 april 2022

Våren är här och solens värmande strålar kommer återigen med löftet om en blomstrande grönska. Av denna anledning vill vi gärna dela med oss av en vårbukett på trevliga och spännande podcasts som handlar om vårt stora intresseområde – arbetsmiljö!

Podcast på svenska:

  • Allt är arbetsmiljö från Health Innovations Sweden

  • Hallå Arbetsmiljö från Arbetsmiljöverket

  • Arbetsmiljösnack från Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak)

Podcast på norska & danska:

Podcasterna kan hittas i olika appar – sök på namnet i den app du använder för att börja lyssna redan idag.

Dela artikeln

Person håller baby i handen
Foto av Aditya RomansaUnsplash

Ny nationell studie av barnmorskors arbetstillfredsställelse

Nyhet från 8 april 2022

I en ny artikel presenteras resultaten från en nationell studie av barnmorskors arbetstillfredsställelse relaterat till organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer. Studien är den första (till vår kännedom) representativa undersökningen av en yrkesgrupp i Sverige som använt sig av COPSOQ III.

Resultatet visade att barnmorskor rapporterade en hög grad av mening i arbetet, och meningsfullheten också är förknippad med arbetstillfredsställelse. Dock rapporterades också höga krav och brist på inflytande och erkännande i arbetet, samtidigt med hög grad av rollkonflikter och utbrändhet i relation till de svenska referensvärdena. Vidare föreslår forskargruppen framtida studier för att undersöka om arbetstillfredsställelse kan förbättras genom erkännande och professionell utveckling, och om detta skulle kunna minska personalomsättningen för barnmorskor, vilket är ett uttalat problem inte bara i Sverige men även på globalt plan.

Dela artikeln

Person vid skrivbord med dator och mobiltelefon
Foto av Firmbee.comUnsplash

Ny valideringsstudie av PSC–4

Nyhet från 29 mars 2022

I en ny valideringsstudie från forskargruppen i Adelaide, Australien fastställs risknivåer för PSC-4. Syftet med studien var att ta fram risknivåer i relation till arbetsbelastning och psykisk ohälsa. PSC-4 består av fyra frågor, och är därför ett verktyg som lätt kan användas för att ge en lägesbild på arbetsplatsens psykosociala säkerhetsklimat.

Psykosocialt säkerhetsklimat (PSC) är ett validerat verktyg för mätning på arbetsplatser. Här på hemsidan har vi flera temasidor om PSC, hur det kan användas på svenska arbetsplatser samt hur verktyget kan användas tillsammans med COPSOQ i det strategiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser. På tillhörande sidor finns även lästips och litteratur för de som önskar fördjupning.

Dela artikeln

COPSOQ och samhällsnytta

Nyhet från 16 mars 2022

Under 2021 fick vi möjlighet genom Malmö universitet att göra ett s.k. Impact Case relaterat till vårt forskningsprojekt om COPSOQ. Det betyder att vi fick möjlighet att undersöka det genomslag som vår forskning inom projektet har haft i samhället, stort som smått.

Forskningsprojektet har till stor del fokuserat på att sprida kunskap om COPSOQ som verktyg för arbetsplatsundersökningar om arbetsmiljön. Detta gör vi genom denna hemsida, men även andra aktiviteter så som kontakter och samverkan med nyckelaktörer inom fältet och deltagande i konferenser och seminarium.

Bland annat kan vi idag se att COPSOQ omnämns i tre rapporter från Myndigheten för arbetsmiljökunskap och i en rapport från Institutet för stressmedicin som ett relevant verktyg för utvärdering av sociala risker och hälsofrämjande faktorer. Idag lärs också forskningen kring COPSOQ ut på svenska universitetsutbildningar, bland annat på psykologprogrammet vid Stockholms universitet.

Dela artikeln