Nyheter

COPSOQ i Norge

Nyhet från 29 augusti 2023

Nu finns den första norska valideringsstudien av COPSOQ publicerad. 

 Den vetenskapliga artikeln som presenterar den norska COPSOQ III finns nu fritt tillgängligt online, inklusive översättningen av frågor och svarsalternativ. Studien bygger på avancerade statistiska analyser av svar från 8804 sjuksköterskor som besvarade enkäten under hösten 2021. Artikelns slutsats är att den norska versionen har lika goda mätegenskaper som originalet, och att instrumentet är lämpligt för att bedöma arbetsmiljöfaktorer, inklusive såväl relationella som emotionella risk- och friskfaktorer. Vi på COPSOQ Sverige kan med glädje berätta att många svåra översättningsbeslut har landat på formuleringar som ligger i linje med den svenska versionen. Detta kan underlätta framtida skandinaviska samarbeten i teori och praktik.

Den vetenskapliga artikeln kan laddas ned här

Referens: Ose SO, Lohmann-Lafrenz S, Bernstrøm VH, Berthelsen H, Marchand GH (2023) The Norwegian version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ III): Initial validation study using a national sample of registered nurses. PLoS ONE 18(8): e0289739. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0289739

Dela artikeln

Varför går man sjuk till jobbet?

Nyhet från 8 augusti 2023

I ny forskning från Schweiz har man undersökt just detta med användning av COPSOQ bland 15 185 medarbetare inom vårdsektorn.

Resultaten visade att en belastande organisatorisk och social arbetsmiljö (höga kvantitativa och känslomässiga krav, oro för förändrade arbetsförhållanden, lågt erkännande från chef mm) var förknippat med högra sjuknärvaro. Bland de främsta personliga förklaringar till att man hade gått sjuk till jobbet var pliktkänsla, hänsyn till arbetskamrater, att arbetet inte annars skulle bli gjort, arbetsmoral och sociala förväntningar från teamet samt hänsynstagande till patienterna.

Annan forskning pekar på att sjuknärvaro inte enbart är problematisk för den enskilda medarbetaren utan även har betydande konsekvenser för patientsäkerheten och produktiviteten på arbetsplatsen. Samlat sett visar studien därmed på betydelsen av att sätta fokus på att arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön och de ömsesidiga förväntningar så att man med gott samvete kan sjukskriva sig när det behövs. Detta är viktigt för allas bästa!

Du kan läsa mer i den vetenskapliga artikeln som du kan ladda ned här.

Dela artikeln

Sommarhälsning

Nyhet från 7 juli 2023

Sommaren är här och för de flesta innebär sommaren även en efterlängtad semester. Under semestern är det viktigt att koppla av och ta det lugnt – men också att göra saker som ger glädje och fyller på energidepoterna.

Vi på COPSOQ Sverige önskar alla en skön sommar!

Dela artikeln

Foto av Icons8 TeamUnsplash

Nytt podcast-avsnitt om ohövlighet i arbetslivet som ett arbetsmiljöproblem

Nyhet från 19 juni 2023

Kan ohövliga beteenden i arbetslivet vara en riskfaktor för grövre typer av kränkningar? Forskaren Kristoffer Holm från Malmö Universitet presenterar en studie om ohövliga beteenden i arbetslivet som en tidig signal på mobbning, i podden Health for Wealth. I avsnittet beskrivs ohövliga beteenden i arbetslivet som ett arbetsmiljöproblem, och samtalet lyfter fram vikten av tidiga insatser för att undvika arbetsplatsmobbning. Studien har använt sig av COPSOQs fråga om kränkande beteenden för att mäta arbetsplatsmobbning. Du kan lyssna på podden här.

Dela artikeln

Ny europeisk statusrapport på arbetsmiljöområdet

Nyhet från 6 juni 2023

Rapporten beskriver statusen för arbetsmiljö och arbetsrelaterad hälsa inom EU samt aktuella trender och utvecklingar. Antalet arbetsolyckor som Eurostat registrerar har minskat betydligt under perioden mellan 1994 och 2020. Dessutom har det skett en förskjutning så en mindre del av arbetskraften idag arbetar inom manuella yrken medan andelen inom administrative och klientorienterade yrken har ökat. Denna utveckling har bland annat bidragit till en förskjutning av risker i riktning av fler psykosociala och emotionella utmaningar samt lägre fysisk aktivitet. Samlat sett konkluderar man i rapporten att arbetsrelaterad ohälsa idag utgör ett större samhällsproblem än arbetsolyckor.

Vi kan konstatera att COPSOQ är ett relevant verktyg för att adressera många av de utmaningar och utvecklingstendenser som tas upp i rapporten.

Du kan hitta själva rapporten, en sammanfattning samt andra resurser på den europeiska arbetsmiljöbyråns hemsida.

Dela artikeln

Foto av Jp ValeryUnsplash

Mayday Mayday

Nyhet från 4 maj 2023

I maj månad är det dags för den 9:e internationella COPSOQ workshop som i år arrangeras av det kanadensiska COPSOQ team. För första gång sedan pandemins början är det igen möjligt att samla nätverket på riktigt. På agendan är bland annat erfarenheter med användning av COPSOQ under pandemin, nya valideringsstudier från olika länder, nya trender i arbetsmiljöarbetet i olika länder samt utbyte av erfarenheter kring hur man bäst uppnår bredd involvering det praktiska arbetsmiljöarbetet. Programmet kan laddas ned från det internationella COPSOQ nätverkets hemsida där även presentationerna kommer offentliggöras efter konferensen.

Workshoppen arrangeras i samband med att OHCOW onsdag den 10/5 har ett Mayday Mayday Workplace Mental Health Hybrid Symposium. Det är fritt att delta på Mayday Mayday genom att anmäla sig här.

Dela artikeln