Användningsområde

COPSOQ på arbetsplatser

COPSOQ kan användas för undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och är ett erkänt verktyg för riskbedömning och organisationsutveckling. Ofta används COPSOQ i ett nära samarbete mellan en eller flera aktörer inom exempelvis fackförbund, företagshälsovård, konsultbolag, HR-avdelningar och företagsledningen.

En COPSOQ-undersökning tillsammans med tillgängliga, relevanta referensvärden kan ge underlag för en utvecklingsprocess och skapa överblick över specifika problemområden som finns inom organisationen, inom enskilda avdelningar eller yrkesgrupper. Detaljnivån gör det samtidigt tydligt vad man med fördel kan agera på för att främja såväl arbetsmiljön som den organisatoriska lönsamheten (exempelvis reducera sjukfrånvaro, personalomsättning osv.).

Värt att notera är att COPSOQ inte enbart fokuserar på risker men även på hälsofrämjande faktorer inom arbetslivet. Det betyder att en undersökning med COPSOQ också kan hjälpa till att identifiera det som är viktigt att bevara eller bygga framtida utveckling på.


COPSOQ inom forskning

COPSOQ har översatts till fler än 25 språk och används världen över. Det betyder att den samlade kunskapsmängden ökar snabbt och kontinuerligt. Ett exempel på internationell samverkan är den första COPSOQ III-studien som byggde på data insamlad i Sverige, Tyskland, Turkiet, Frankrike, Spanien och Kanada. Studien publicerades gemensamt av forskare från det internationella COPSOQ-nätverket. COPSOQ används också inom interventionsforskning, vilket bidrar till ny värdefull kunskap som kan bilda underlag för det praktiska förändringsarbetet på arbetsplatser.

COPSOQ är förankrat i forskning vilket betyder att vi mäter centrala områden av olika arbetsmiljöteorier. Forskningsanknytningen säkerställer att vi mäter rätt saker med stor tillförlitlighet.

Förankringen i forskning bidrar dessutom till ett relevant jämförelseunderlag, kunskap om vilka skillnader som är relevanta att agera på och åtkomst till kunskap om hur man med fördel kan agera med bakgrund i resultaten när man använder COPSOQ i det praktiska arbetsmiljöarbetet.