Nytt forskningsprojekt om evidensbaserade metoder för en förbättrad social arbetsmiljö

Nyhet från 12 november 2021

I ett nytt forskningsprojekt finansierat av AFA försäkring, ska forskare vid Malmö universitet utveckla och utvärdera en insatsmetod och ett metodstöd för socialt arbetsmiljöarbete.

Ur AFA Försäkrings pressmedelande: "Organisatoriska och sociala arbetsmiljöproblem som kränkningar, utfrysning och trakasserier orsakar allt fler sjukskrivningar. Ohövlighet är en form av kränkande särbehandling som kan orsaka stressrelaterad ohälsa. Idag saknas vetenskapligt framtagna metoder för systematiskt arbete med det sociala klimatet på arbetsplatser i Sverige. Utveckling av en insatsmetod baserad på en amerikansk modell för respektfullt beteende kan ge ett verktyg för socialt arbetsmiljöarbete och förebygga ohälsa i arbetslivet.

Kristoffer Holm, vid Malmö universitet, tilldelas 3 458 000 kronor för att utveckla och utvärdera en insatsmetod och ett metodstöd för socialt arbetsmiljöarbete baserat på modellen Civility, Respect and Engagement in the Workplace, CREW. Själva insatsen kommer att genomföras i form av workshoppar med deltagare från förskolor, en teaterorganisation och ett privat teknikkonsultföretag."

Kristoffer Holms avhandling som vi skrev om i början på året fokuserade på konsekvenser av att bevittna ohövliga beteenden i arbetslivet.

Dela artikeln