Genomförande

Några av de praktiska överväganden som behöver göras relaterat till själva genomförandet av enkätundersökningen är:

  • Ska man använda sig av papperskopior eller en digital version, eventuellt en kombination?

  • Är enkäten tillgänglig på lika villkor för alla medarbetare? Det är viktigt att man tänker på eventuella aspekter som kan påverka enkätens tillgänglighet som exempelvis funktionshinder, språkkunskaper, tillgång till dator osv.

  • Tidpunkt för utskick av enkäten. Det kan vara en god idé att ta hänsyn till organisationens arbetsmängd och genomföra undersökningen när arbetsbelastningen inte är som högst. Det är heller inte fördelaktigt att genomföra en undersökning i samband med semestertider eller längre helger.

Mer information om vad som är viktigt att tänka på innan man påbörjar en enkätundersökning hittar du under Förberedelse.