Nyheter

Tillbaka med full kraft!

Då var semestern slut för vår del och vi är tillbaka med full kraft!

 

Under sommaren har det publicerats flera studier där COPSOQ använts, och denna gång även från Norge och Ryssland!

 

Nu går förberedelserna igång inför höstens konferens i Istanbul för det internationella COPSOQ-nätverket, samt fortsatt samverkan med det omgivande samhället och såklart har även vi ett par artiklar på gång.

 

Vi glädjer oss till att gå hösten tillmötes och fortsätta jobba med utbredningen av COPSOQ Sverige!

Semestertider

Vi håller semester v.28-31 och kommer under denna period inte att svara på mail. Vi är tillbaka igen v.32 med full energi inför höstens utmaningar!

 

Låt hjärnan vila, och låt jobbtelefonen och mailen ligga.

 

På återseende i augusti! Soliga hälsningar från COPSOQ Sverige.

Glad midsommar!

Vi önskar alla en glad midsommar!

Ta det lugnt och njut av dagen – kom ihåg att stänga av jobbtelefonen och mailen!

COPSOQ representerat vid arbetsmiljökonferens i Turino – EAWOP 2019

Vid konferensen European Association of Work and Organizational Psychology i Turino, Italien, i slutet av maj var COPSOQ väl representerat. Konferensen är den 19:e, och årets tema var Working for the greater good: Inspiring people, designing jobs and leading organizations for a more inclusive society. På konferensens hemsida kan man också ladda ner en samlad abstract bok över alla presentationer och sessioner.

Vid följande sessioner/presentationer fanns COPSOQ Sverige representerat – antingen att sessionen/presentationen handlade om COPSOQ eller så bygger forskningen på COPSOQ-data från Sverige:

  • Construct validity of a global scale for social capital based on COPSOQ III
  • No job demand is an island – interaction effects among emotional demands and other types of job demands
  • Exploring the exposure to work related cyber-harassment

Vad får socialsekreterare att känna jobbtillfredställelse, engagemang och stanna kvar hos en arbetsgivare?

För ett par månader sedan har Martin Geisler, Hanne Berthelsen och Tuija Muhonen från Malmö universitet släppt en vetenskaplig artikel som analyserar olika faktorer som påverkar socialsekreterarnas arbetsglädje, jobbtillfredsställelse samt motivation och vilja att stanna kvar hos en arbetsgivare. Artikeln bygger på data som insamlades i samband med COPSOQ-undersökningar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön hos Malmö stads socialsekreterare. Nyheten om resultatet har spridits under försommaren även via Malmö stads intranät, vilket gör att de som deltagit i undersökningarna på ett enkelt sätt kan se vad deras resultat mynnar ut i rent forskningsmässigt. Här valde Malmö stad att göra en kort intervju med Hanne Berthelsen, som uttalar:

Oavsett vilka vi tittade på så fanns det ett tydligt samband mellan den kvalitet man upplevde att kunna leverera på sin avdelning/enhet och jobbtillfredställelen, motivationen och viljan att stanna kvar. Ju högre man skattade på kvalitet desto mer nöjd man kände sig med jobbet. Det finns alltså en tydlig koppling till själva kärnan i det sociala arbetet. Känner man att man kan ha en god relation med klienten och att inte bara man själv utan även kollegorna har möjlighet att leverera bra kvalitet så är man mer lojal. Vi ser även att det verkar vara särskilt viktigt när man arbetar inom yrken som jobbar med människor och relationer, så som socialsekreterare. Det är det som ger mening och arbetsglädje. I slutändan handlar det ju om att du måste kunna se människor i ögonen och att du måste ha ren samvete.

Att vara skolledare kan vara ett tufft jobb

Philip Riley från Australian Catholic University, Melbourne har genom de senaste 8 åren följt hur skolledare i Australien upplever deras arbetssituation. Nyligen har forskargruppen offentliggjort resultaten från 2018.

Varje år sedan 2011 har australiensiska skolledare i flera delstater fått inbjudan att fylla i en enkät baserad på COPSOQ samt ett antal andra frågor av särskilt relevans för just denna grupp. Skolledarna har en tuff vardag med långa arbetsdagar och höga krav. De upplever att de har för lite tid att fokusera på själva kärnan för skolverksamhet: undervisning och lärande. Emellertid är det som verkligen sticker ut – sett med svenska ögon – omfånget av kränkande beteende som rapporteras. Nästan varannan av skolledarna (45%) har upplevt att bli hotad inom det senaste året, vilket är en ohört hög andel samtidigt finns det en ökande tendens. Forskningen visar entydigt att det har stora konsekvenser för hälsa och välmående att bli utsatt för hot, mobbning och andra kränkande beteenden.

I jämförelse är det runt 9%  bland samtliga 5700 personer som vi har med i vår data från svenska arbetsplatsundersökningar här på hemsidan, som har upplevt att bli hotad inom det senaste året. Emellertid kan det se ut som att skolområdet även i Sverige upplever problem. Bland de runt 250 lärare vi har svar från är andelen 16%. Detta kanske kan verka lite jämfört med de australiska siffrorna, men efter svenskt förhållande anser vi att det är ett betydande problem, som absolut inte får öka.

Vill du läsa mer om de australiska skolledares situation kan du kolla hemsidan https://www.healthandwellbeing.org/en-AU/home där du även kan ladda ned rapporterna från varje års undersökning, eller ta del av en populärvetenskaplig artikel från australiensisk media.