Nyheter

Breaking News – nytt anslag för fortsatt utveckling av COPSOQ Sverige!

Vi kan med glädje meddela att vi har mottagit ett nytt anslag från AFA Försäkring för att fortsätta utvecklingen kring COPSOQ Sverige!

I det nya forskningsprojektet, som har start i det andra kvartalet 2018, kommer en uppdaterad version av COPSOQ att introduceras för användning i Sverige. Normvärden för den svenska arbetsmarknaden tas fram med hjälp av en större enkät-undersökning via SCB. Denna kommer skickas ut till totalt 12000 yrkesverksamma personer i Sverige. Just svenska normvärden är något som har efterfrågats i allt större utsträckning av svenska COPSOQ användare. Normvärden kommer göra det möjligt att jämföra enskilda yrkesgrupper och arbetsplatser med befolkningen i stort och underlättar på så sätt bedömningen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Dessutom kommer även ytterligare validering av instrumentet göras samt underhåll och uppdatering av hemsidan där uppdateringar av texter, bibliotek och ny data i de interaktiva diagrammen ingår.

Projektet genomförs i samarbete med Gunnar Bergström, Enheten för Interventions och Implementeringsforskning inom arbetshälsa, Karolinska Institutet och Hugo Westerlund, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

Anslaget innebär också att vi finns närvarande precis som tidigare på infomailen info@copsoq.se för att svara på allmänna och praktiska frågor och funderingar kring COPSOQ.

Nu är det dags för nya tag och vi ser med stor glädje fram till att höra från er samt att utveckla kunskapen om instrumentet under de närmaste åren!

Nytt år och nya tag!

Efter julledighet är vi tillbaka för nya tag och önskar alla en god fortsättning! Senaste uppdateringen på hemsidan är att vi har fått en ny erfarenhet under ”Ta del av andras erfarenheter” – nämligen Martina Harström, arbetsmiljösamordnare hos Derome Timber. Ta del av den här!

God jul och gott nytt år!

Vi som står bakom hemsidan går idag på julledighet och önskar alla en god jul och ett gott nytt år! Om du skulle vara intresserad av lite läsning under ledigheten tipsar vi här om en artikel som handlar om en studie av arbetsmiljön hos en arbetsplats före och efter en flytt till en ny byggnad. På återseende i januari!

Tekniskt fel i kontaktformulär

Under denna vecka har vi upptäckt ett tekniskt fel som eventuellt har orsakat att mail skickade till oss via kontaktformuläret här på hemsidan, inte har kommit fram. Vi ber om ursäkt för det inträffade felet som nu borde vara åtgärdat. Har du under den gångna veckan skickat ett mail och känner dig osäker på om det har kommit fram – prova att skicka igen så svarar vi så snart vi kan.

Vårens undersökningar finns nu att undersöka i våra diagram

Inom ramen för det forskningsprojekt som också har varit med att bygga upp denna hemsida, har vi också haft möjlighet att genomföra enkätundersökningar tillsammans med några arbetsplatser. Under våren har vi bland annat samarbetat med företag inom privat sektor, men även organisationer inom det offentliga. Resultatet har bearbetats och finns nu tillgängligt att undersöka i våra olika diagram: jämförande diagram och profildiagram. Här kan du titta närmare på olika yrkesgrupper, men också undersöka resultatet utifrån andra variabler som kön, ålder, arbetsledande ställning och bransch.

Bibliotek över vetenskapliga artiklar som använder COPSOQ – nu tillgängligt

Litteraturtips

Vi har skapat ett bibliotek över alla vetenskapliga artiklar som publicerats där COPSOQ används. I vissa fall är det en renodlad COPSOQ-studie, i andra tillfällen är det en kombination där man har använt sig av specifika skalor eller dimensioner från COPSOQ i sin studie. I biblioteket kan du söka på både svenska och engelska och du kan välja att söka med hjälp av fri text eller med hjälp av de sökfunktioner som finns: årtal för publicering, typ av studie, yrkesgrupp som studerats eller land där studien har genomförts. Ta del av biblioteket här.