Nyheter

Jobba hemifrån – vad betyder det för arbetsmiljön?

I dessa Corona-tider förändras arbetsmiljön för många människor, inte minst för de som arbetar inom vård och omsorg, och som gör ett fantastiskt arbete för att säkerställa behandling och vård till de behövande.

 

Många andra av oss blir ombedda att arbeta hemifrån för att undvika smittspridning, men vad innebär det egentligen sett ur ett arbetsmiljöperspektiv? Ganska mycket, skulle vi våga säga, inte minst vad gäller de sociala relationerna på arbetsplatsen och den fysiska arbetsmiljön.

 

I Sverige har vi en utbredd fika- och möteskultur och de naturliga mötesplatserna för att umgås med våra kollegor försvinner helt enkelt när vi sitter hemma istället för på kontoret. Det betyder at vi mer aktivt behöver tänka på alternativa sätt för att bl.a. styrka gemenskapen samt få och ge socialt stöd i arbetet. Mycket av sådan arbetskultur ”hänger i väggarna” – nu behöver vi tänka på hur vi istället kan arrangera digitala fikaraster den närmsta tiden, komma ihåg att ringa och maila kollegor för att bolla idéer, ställa frågor osv. Arbetsplatsen är en viktig hållpunkt i många människors vardag. Nu gäller det att gemensamt hjälpas åt så ingen kommer sitta ensam hemma, genom att bygga vidare på det sociala kapitalet om än på ett annat sätt.

 

Det vilar ett tydligt ansvar för arbetsmiljön på arbetsgivaren, detta gäller även i denna situation. Det blir viktigt att tänka på hur man som arbetsplats kan ta på sig det ansvaret. Det är inte en enkel uppgift att med kort framförhållning introducera distansledning och annat, så även medarbetarna behöver ta ett eget ansvar att få denna nya situationen att fungera.

 

På vår egen arbetsplats, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning vid Malmö universitet, ska vi prova på ett digitalt lunchmöte idag, och nu närmar det sig check-in dags!

 

Josefin Björk och Hanne Berthelsen

Doktorsavhandling från Sverige om mognaden av Lean inom primärvården

En ny doktorsavhandling av Monica Kaltenbrunner vid högskolan i Gävle har publicerats. Avhandlingen syftade till att undersöka mognaden av Lean inom primärvården och möjliga samband med olika parametrar för välbefinnande och kvalitet. På länken kan avhandlingen laddas ner som PDF.

 

Sedan 2011 har Lean i varierande utsträckning implementerats inom den svenska sjukvården. Avhandlingen refererar till en debattartikel från 2011, som beskriver att upp emot 90% av de svenska sjukhusen då hade börjat implementera metoden. Lean är precis som sjukvården, i hög grad beroende av involverad och engagerad personal vilket är en av utgångspunkterna för avhandlingen. Den valda metoden var enkätundersökningar, däribland med COPSOQ, intervjuer och observationer.

 

Resultatet visade att det finns en stor variation i mognaden av Lean inom primärvården. Samtidigt visade undersökningarna på ett positivt samband mellan mognaden av Lean, utvalda parametrar för välbefinnande och kvalitet; samt ett negativt samband mellan mognaden av Lean och utmattning, och inga samband i relation till muskuloskeletala besvär. Sådana besvär var dock vanligt förekommande.

Hot och våld inom vården – nytt forskningsprojekt vid Malmö universitet

Hot och våld gentemot vårdpersonal inom hälso- och sjukvården är ett känt arbetsmiljöproblem både nationellt och internationellt. Det finns dessutom ett mörkertal gällande antalet incidenter eftersom vårdpersonal tenderar att inte anmäla hotfulla och våldsamma händelser som inte resulterat i allvarliga fysiska skador. För att kunna utarbeta stöd till vårdpersonal och för att kunna upprätthålla en god vård i samband med hotfulla och våldsamma situationer behövs förståelse för hur situationerna upplevs av såväl vårdpersonal, arbetsgivare som medpatienter.

 

Ett nytt forskningsprojekt vid Malmö universitet syftar till att undersöka förekomst och upplevelser av hot och våld orsakat av patienter eller anhöriga på kirurgiska vårdavdelningar. Tidigare forskning avseende förekomst och upplevelser av hot och våld inom hälso- och sjukvård har ofta fokuserat på erfarenheter hos vårdpersonal inom akutsjukvård och psykiatrisk vård. Forskning inom området i somatisk sjukhusvård är dock begränsad.

Forskningsprojektet har även uppmärksammats i media, och finansieras av AFA Försäkring.

Nytt forskningsprojekt vid Malmö universitet syftar till att utveckla metoder för att förebygga digitala kränkningar i skolvärlden

Det nya forskningsprojektet heter ”Digitala kränkningar och nätmobbning – en ny arbetsmiljörisk inom skolan” och leds av Rebecka Cowen Forssell, Malmö universitet. Projektet syftar till att 1) genom intervjuer och fokusgrupper med skolledare, lärare, föräldrar till elever och elever skapa en ökad förståelse för komplexiteten gällande digitala kränkningar och nätmobbning, 2) Baserat på resultatet utveckla generellt gångbara metoder för att motverka och skapa beredskap mot digitala kränkningar och nätmobbning i skolor. I projektet medverkar också Hanne Berthelsen och Sandra Jönsson vid Malmö universitet.

 

Projektet har fått uppmärksamhet bl.a. i dessa medier: Aftonbladet, AFA Forskning, Suntarbetsliv, Malmö universitets nyheter. Det har även uppmärksammats på Lärarnas Riksförbunds Facebooksida.

 

Digitala kränkningar och nätmobbning är exempel på digitaliseringens negativa effekter på arbetsmiljö och hälsa. Fenomenet har aktualiserats mot bakgrund av en ökad digitalisering av arbetslivet och samhället i stort och är ett problem som kan antas växa. I en nationell COPSOQ-undersökning som genomfördes 2018 tillsammans med SCB, uppgav 2,7% av arbetstagarna i ålder 25-65 år, att de utsatts för digitala kränkningar i relation till sitt arbete.

 

Under våren kommer vi lägga upp mer material kring kränkningar i arbetslivet här på hemsidan. Vid intresse om att läsa mer om digitala kränkningar i arbetslivet, rekommenderar vi även Rebecka Cowen Forssels avhandling från förra året.

Nytt år och ny inspiration! Lästips från höstens konferens i Istanbul

Vi på COPSOQ Sverige är tillbaka i tjänst igen efter julledigheten och önskar alla en god fortsättning!

 

Ett nytt år har påbörjats, och varför inte inleda med lite inspiration från hösten? På hemsidan för det internationella nätverket har presentationerna från konferensen publicerats. Det är presentationer från flera världsdelar, och de handlar både om COPSOQ inom forskning men även praktisk användning. Ta gärna en titt!

 

Under våren kommer flera spännande nyheter och vi jobbar för fullt i kulisserna med förberedelserna. Håll utkik här på hemsidan för mer information.

God jul och gott nytt år!

Vi önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

 

Vi är tillbaka igen i januari, och då med riktigt spännande nyheter gällande COPSOQ, både internationellt och i Sverige – håll utkik på hemsidan!

 

Ett litet lästips inför ledigheten, är denna nya artikel av Lydia Kwak m.fl., som handlar om implementering av riktlinjer för förebyggande av psykisk ohälsa inom skolvärlden i Sverige.

 

På återseende i januari!