Profildiagram

Profildiagram

På denna sida hittar du profildiagram som visar resultatet för olika yrkes-, bransch- och åldersgrupper på de olika COPSOQ II skalorna.

Profilen är färgkodad på följande sätt:

  • röd stapel indikerar sämre värde på skalan i relation till referensvärdet

  • grå stapel indikerar närliggande värde i relation till referensvärdet

  • grön stapel indikerar bättre värde på skalan i relation till referensvärdet

  • det svarta strecket på stapeln indikerar referensvärdet

Du kan byta urvalsgrupp genom att trycka på rubriken, då kommer fler alternativ upp. Det är viktigt att komma ihåg att huruvida det är bättre eller sämre med ett högt eller lågt värde, är olika för de olika skalorna. Mer information om varje skala och skillnaden jämfört med referensvärdet dyker upp på höger sida av diagrammet när du håller över en stapel med muspekaren. Genom att trycka på knappen uppe till höger kan du spara en bild av det diagram du tittar på.


Yrkesprofiler

Här kan du titta närmare på profildiagram över olika yrkesgrupper. Välj grupp genom att trycka på rubriken.

Branschprofiler

Här kan du titta närmare profildiagram över olika branscher. Välj grupp genom att trycka på rubriken.

Åldersprofiler

Här kan du titta närmare på profildiagram över olika åldersgrupper. Välj grupp genom att trycka på rubriken.