Jämförande diagram

Jämförande diagram – COPSOQ II

På denna sida hittar du våra jämförande diagram som visar hur olika perspektiv och urvalsgrupper förhåller sig till varandra på de olika COPSOQ II skalorna. Genom att välja perspektiv och därefter grupper kan du se just det som du finner intressant att titta närmare på. När du håller muspekaren över de olika staplarna får du upp en informationsruta där du kan se hur många personer som data bygger på samt det genomsnittliga värdet för gruppen på vald skala. Utforska även gärna våra profildiagram.

Datan som presenteras i diagrammen nedan är data som vi har samlat in genom undersökningar som genomförts i samverkan med olika organisationer. Denna data är ej representativ, utan ett axplock av hur det kan se ut för olika grupper inom olika branscher på den svenska arbetsmarknaden.