Medarbetarens tillfredsställelse med arbetet är självklart en mycket viktig skala. Skalan fungerar som en slags indikator eftersom den inte går att påverka specifikt. Därför säger inte resultatet något direkt om orsakerna till att man som arbetsplats ligger högt eller lågt på skalan. För att ta reda på orsakerna, måste man istället se på andra skalor och ha en dialog på arbetsplatsen.

Samband och möjliga konsekvenser

Tillfredsställelse med arbetet hänger ihop med flera andra faktorer; erkännande, ledningskvalitet, förutsägbarhet, socialt stöd från kollegor och ledning, social gemenskap och rolltydlighet. Men också tillit, rättvisa, mening i arbetet och utvecklingsmöjligheter.

Låg tillfredsställelse med arbetet är förbundet med högre frånvaro, högre personalomsättning, lägre grad av engagemang i organisationen, lägre produktivitet och lägre kvalitet på de tjänster som erbjuds.

Frågor

Angående ditt arbete i allmänhet. Hur tillfredsställd är du med:

dina framtidsutsikter i jobbet?

de fysiska arbetsförhållandena?

det sätt dina kunskaper används på?

ditt arbete som helhet, allt inräknat?