Dessa tre frågor belyser den möjliga konflikten mellan arbete och familj/privatliv. Vi fokuserar särskilt på två områden, nämligen konflikt rörande energi (psykisk och fysisk energi) och konflikt rörande tid.

Samband och möjliga konsekvenser

Till största delen hänger konflikt mellan arbete och privatliv ihop med höga kvantitativa krav (långa arbetsdagar och många deadlines, osv.). Arbetet kan ta så mycket av ens tid och/eller energi, att det går ut över den tid medarbetare tillbringar med sina närmaste. Konflikt mellan arbete och privatliv ses vanligast hos småbarnsfamiljer och i funktionärarbete.

Konflikt mellan arbete och privatliv kan generera en högre nivå av stress och utbrändhet. Därtill kommer konsekvenser i form av konflikter med barn och/eller partner som i sin tur kan ge dåligt samvete, lägre självkänsla osv. Dessutom överväger medarbetare som upplever hög grad av konflikt mellan arbete och privatliv oftare att byta arbete, de är mindre benägna att rekommendera sin arbetsplats till andra samt är mindre tillfredsställda med arbetet.

Frågor

Känner du att ditt arbete tar så mycket av din energi att det påverkar privatlivet negativt?

Känner du att ditt arbete tar så mycket av din tid att det påverkar privatlivet negativt?

Känner du att kraven i ditt arbete stör privatlivet?