Det sociala stödet från kollegor är en viktig del av det sociala nätverket på arbetsplatsen. Stöd handlar om att få rätt hjälp vid rätt tidpunkt. Det handlar också om att få relevant och konstruktiv kritik. Det är viktigt att medarbetarna vet vem de kan vända sig till vid behov av stöd eller hjälp i arbetet. Ofta stödjer medarbetare spontant varandra om det finns ett öppet klimat på arbetsplatsen och rimliga krav i arbetet. I vissa yrken eller situationer kan det vara svårt att få till stöd och hjälp från kollegor. Då bör arbetsgivaren se till att chefer, arbetsledare eller annan utsedd person finns tillgänglig.

Samband och möjliga konsekvenser

Konsekvenserna som finns relaterat till socialt stöd från kollegor är desamma som för socialt stöd från ledningen.

Socialt stöd från kollegor hänger tydligt ihop med kvaliteten på arbetsplatsens sociala gemenskap. Det finns också ett starkt samband mellan socialt stöd från kollegor och socialt stöd från ledningen. Hos de arbetsplatser där det sociala stödet från ledningen är högt, är oftast det sociala stödet från kollegor också relativt högt.

Frågor

Om du behöver, får du hjälp och stöd från dina kollegor?

Om du behöver, är dina kollegor beredda att lyssna till dina problem med arbetet?