Rolltydlighet handlar om tydlighet i arbetsuppgifternas innehåll, vilka förväntningar som finns samt ansvarsområden. På vissa typer av arbetsplatser vet man nästan per automatik vilka yrkesgrupper som gör vad och det är tydligt vem som har vilka mandat. På andra typer av arbetsplatser kan det vara svårare, exempelvis inom projektorganisationer.
Rollerna bör dock inte heller vara för snäva där allt finns beskrivet i detalj. En balans behövs för att stimulera den nödvändiga friheten och kreativiteten i arbetet.

Samband och möjliga konsekvenser

Låg rolltydlighet kan vara problematiskt på flera sätt. Dels kan det handla om att det uppstår osäkerhet och ovisshet bland de anställda kring arbets- och maktfördelning, vilket kan ge upphov till konflikter, lågt engagemang i organisationen och minskad produktivitet. Dels kan det kopplas till stressrelaterade symptom så som utbrändhet och symptom på depression samt en låg grad av trivsel.

Ofta uppträder låg rolltydlighet tillsammans med låg ledarskapskvalitet och låg förutsägbarhet. Detta är inte så konstigt, då det är centrala uppgifter för ledningen att informera både om vilka roller som gäller, förväntningar, ansvarsområden och om framtiden (förutsägbarhet).

Frågor

Finns det klara mål för ditt arbete?

Vet du exakt vilka som är dina ansvarsområden?

Vet du precis vad som förväntas av dig i ditt arbete?