Guide till diagrammen

1. Välj en skala

 

Till vänster på diagramsidan finns en lista med skalor uppdelade i dimensioner. Dimensionernas namn är skrivna i fetstil och har en liten pil framför sig. För att öppna en dimension så klickar du på dess namn eller pil. Då visas alla skalor som tillhör dimensionen. Klicka på en skala för att välja den. Den skala du valt kommer att visas i diagrammets rubrik.

2. Välj ett perspektiv

 

Ovanför diagrammet väljer du perspektiv. Du kan välja ett eller två perspektiv – exempelvis kan du välja att titta på specifika yrkes- eller branschgrupper och därefter skapa urval som kön, ålder osv.

3. Tyd diagrammet

 

När en skala och ett perspektiv har valts så visas ett diagram automatiskt. Diagrammet visar resultatet för de valda grupperna. Varje stapel motsvarar genomsnittet för gruppen. Staplarnas färgkodning visar hur resultatet förhåller sig till referensvärdet. Den streckade linjen visar referensvärdet för skalan.

 

Genom att hålla muspekaren över en stapel visas resultatet, genomsnittet, antal som svarat och vald grupp.