Foto av rivageUnsplash

Hur är arbetsmiljön i Australien jämfört med i Sverige?

Nyhet från 30 maj 2024

En av de stora fördelarna med COPSOQ är att det används i mer än 40 länder. COPSOQ-kollegor i Australien har nu lagt upp ett så kallat Preprint på ResearchSquare. Det vill säga, en artikel som har skickats in till en vetenskaplig tidskrift men som ännu inte har blivit vetenskapligt granskad.

Även om alla skalor inte är exakt samma och en jämförelse må tas med ett nypa salt, är det ganska intressant att se likheter och skillnader i stora drag i jämförelse med hur det ser ut på den svenska arbetsmarknaden. Medan referensvärden för de flesta kravskalor (t.ex. kvantitativa krav, arbetstempo och rollkonflikt) ligger på ungefär samma nivå i Australien och Sverige, ligger Sverige bättre till när det gäller jobbresurser som exempelvis förutsägbarhet och rolltydlighet. Mest intressant är dock att en mycket större andel av den australiensiska arbetskraften rapporterar att de har utsatts för våld, mobbning, digitala aggressioner och sexuella trakasserier under det senaste året jämfört med vad vi ser i Sverige. Som man skulle kunna förvänta sig pekar jämförelsen också på att oro för arbetslöshet och ändrade arbetsförhållanden är större i Australien än i Sverige. I linje med dessa övergripande tendenser ses att nivån för stress och utbrändhet är betydligt högre i Australien än vad vi ser i Sverige.

Här kan du själv läsa mer om arbetsmiljön i Australien.

Dela artikeln