Foto av Zhen HUnsplash

Digitaliseringen av vårdsektorn

Nyhet från 27 mar 2024

Införandet av digitala teknologier innebära att personalen upplever en avlastning eller en extra belastning. I en ny tysk COPSOQ studie med deltagande av 204 akutläkare har forskarna lagt in extra frågor om just detta. Resultaten visar en betydande påverkan av digitala stressfaktorer på personalens välbefinnande och arbetsprestation, vilket indikerar behovet av förebyggande åtgärder för att hantera teknikrelaterad stress.

Läs artikeln här

Dela artikeln