COPSOQ används alltmer i interventionsstudier

Nyhet från 4 okt 2023

Vi vet idag mycket om faktorer i arbetsmiljön som kan leda till stress och ohälsa, men fortfarande finns problem att få det systematiska arbetsmiljöarbetet att fungera optimalt. Därför behövs interventions- och implementeringsstudier av hög kvalitet. 

Fördelar med COPSOQ instrumentet är att den kan användas i alla typer av yrken och i många länder eftersom den är översatt till flera språk. I en kommande studie ”MENTUPP-interventionen” genomför forskare från 9 länder en arbetsplatsbaserad intervention som är utformad för att stödja små och medelstora företag (SMEs) i att främja och skydda mental hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen, särskilt inom bygg, hälsovård och IT-sektorn. COPSOQ kommer ingå i utvärderingen av interventionens effektivitet tillsammans med andra validerade instrument och en evaluering av processen samt ekonomiska aspekter. Det ska bli intressant att följa resultaten framöver.

 Du kan läsa mer om hur studien är lagt upp i protokollen för studien  som är publicerad som en vetenskaplig artikel.

Dela artikeln