Varför går man sjuk till jobbet?

Nyhet från 8 aug 2023

I ny forskning från Schweiz har man undersökt just detta med användning av COPSOQ bland 15 185 medarbetare inom vårdsektorn.

Resultaten visade att en belastande organisatorisk och social arbetsmiljö (höga kvantitativa och känslomässiga krav, oro för förändrade arbetsförhållanden, lågt erkännande från chef mm) var förknippat med högra sjuknärvaro. Bland de främsta personliga förklaringar till att man hade gått sjuk till jobbet var pliktkänsla, hänsyn till arbetskamrater, att arbetet inte annars skulle bli gjort, arbetsmoral och sociala förväntningar från teamet samt hänsynstagande till patienterna.

Annan forskning pekar på att sjuknärvaro inte enbart är problematisk för den enskilda medarbetaren utan även har betydande konsekvenser för patientsäkerheten och produktiviteten på arbetsplatsen. Samlat sett visar studien därmed på betydelsen av att sätta fokus på att arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön och de ömsesidiga förväntningar så att man med gott samvete kan sjukskriva sig när det behövs. Detta är viktigt för allas bästa!

Du kan läsa mer i den vetenskapliga artikeln som du kan ladda ned här.

Dela artikeln