Behind the scenes ...

Nyhet från 10 mar 2023

I ett pågående forsknings- och utvecklingsprojekt omkring digitala aggressioner har intervjuer underbyggt att det utgör en arbetsmiljörisk inom skolan. Fenomenet har aktualiserats mot bakgrund av en ökad digitalisering av arbetslivet och samhället i stort och är ett problem som kan antas växa.

Just nu testar vi en verktygslåda som tagits fram för skolor som stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att både proaktivt och reaktivt hantera problemet med digitala aggressioner från tredje part. När materialet är färdigtestat kommer det bli tillgängligt att ladda ner på en ny temasida här på copsoq.se.

Verktygslådan innehåller en digital guide, en informationsfilm/podd och tre kortfilmer som kan användas som underlag för diskussion om digitala aggressioner.

Dela artikeln