Person pratar vid möte, dator på bordet
Foto av HeadwayUnsplash

Kombinationen av olika arbetsmiljöfaktorer betydelse för långtidssjukskrivningar

Nyhet från 30 jan 2023

I en vetenskaplig artikel från förre hösten presenteras en studie från Danmark där forskarna har följt över 69 000 individer. Studiens fokus var att undersöka betydelsen av kombinerade organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer i relation till potentiell långtidssjukskrivning.

Resultatet visade att dåliga resultat inom flera kombinationer av olika organisatoriska och sociala arbetsmiljöområden var relaterat till en högre risk för långtidssjukskrivning. Dåliga resultat inom alla områden var relaterat till högst risk. Resultatet visade dessutom att dåliga resultat inom en eller två områden inte ökade risken för långtidssjukskrivning om det fanns bra resultat inom andra områden.

Sammanfattningsvis bekräftar resultatet av studien den helhetssyn av risk- och friskfaktorer som vi även förespråkar inom COPSOQ.

Dela artikeln