Destruktivt ledarskap - hur kan man arbeta proaktivt med att förebygga det?

Nyhet från 8 december 2022

Destruktivt ledarskap är mer vanligt förekommande än som så. Faktisk upplever mer än varje tredje medarbetare på svenska arbetsplatser det.

Susanne Tafvelin, docent vid Umeå universitet och ansvarig för FoU-projektet:  

”Destruktivt ledarskap är inte bara en konsekvens av chefers personlighet, utan det beror även på att många chefer har bristande förutsättningar i form av hög arbetsbelastning, otydliga uppdrag samt upplever stress, vilket i sin tur triggar destruktiva ledarbeteenden.”

Den goda nyheten för arbetsplatser är att man kan arbeta proaktivt med problematiken till gagn för såväl chefer som medarbetare och organisation. Inom ramen för projektet har de tagit fram en guide till organisationer som vill förebygga destruktivt ledarskap, som kan laddas ner kostnadsfritt.

Dela artikeln