Foto av Ross ParmlyUnsplash

Ska du ut flyga på semester i sommar? Då är det dags att slå på flightmode och läsa en ny studie om svenska piloters arbetsmiljö.

Nyhet från 14 juli 2022

En ny svensk studie där svar från 1,128 kommersiella piloter ingår har undersökt sjuknärvaro/olämpligt närvaro grunnat trötthet och liknande. Så många som 7 ut av 10 rapporterade att det hade hänt minst en gång under det senaste året.  Resultaten visade dessutom på de förväntade samband mellan organisatoriska och psykosocial arbetsförhållanden och sjuknärvaro. Särskilt  anställningsotrygghet och höga krav i arbetet var förknippade med sjuknärvaro. Däremot visade studien ingen skillnader beroende på typ av anställning och avlöningsform.

Författarna betonar vikten av att flygbolag kontinuerligt övervakar och proaktivt analyserar sina piloter uppfattning om det psykosociala och säkerhetsmässiga klimatet, oavsett anställning eller kompensationssystem, för att minska risken för piloter flyger i en tillstånd som kan äventyra flygsäkerheten.

Dela artikeln