Stor studie från Danmark om långtidssjukskrivningar

Nyhet från 15 juni 2022

I en stor studie från Danmark har forskare följt över 69 000 personer för att se närmare på sambandet mellan långtidssjukskrivningar och olika kluster av organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer; erkännande, kvantitativa krav, arbetstempo, känslomässiga krav, inflytande, rättvisa, rolltydlighet, rollkonflikter och socialt stöd från kollegor.

Resultatet visade att sämre resultat på flera organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer samtidigt spelade en viktig roll för risken att bli långtidssjukskriven. Om man däremot har sämre resultat på en eller två faktorer, kunde bättre resultat på flera faktorer väga upp effekten – och den potentiella risken i relation till långtidssjukskrivningar .

Studien belyser vikten av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i relation till långtidssjukskrivningar och befäster de samband som vi känner till sedan tidigare. Dessutom underbygger studien att det är möjligt att förebygga och därmed påverka risken för medarbetare att bli långtidssjukskrivna genom att fokusera på att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Dela artikeln