Medarbetare diskuterar runt bord
Foto av Jason GoodmanUnsplash

Forskningsbaserat verktyg för dialog om inflytande

Nyhet från 5 maj 2022

Inflytande är en klassisk del av alla arbetsmiljömodeller, och en av de mest undersökta aspekterna av organisatorisk och social arbetsmiljö. Det nationella forskningscentret i Danmark (NFA), har nyligen tagit fram ett forskningsbaserat verktyg för hur man kan tala om inflytande på olika nivåer på arbetsplatser.

Som utgångspunkt för dialog förslås att ställa frågan "Hur mycket inflytande har ni på?" inom följande områden:

  • Arbetsuppgifter: Typer av arbetsuppgifter; Hur många arbetsuppgifter; När arbetsuppgifter ska vara lösas; Hur lång tid som ska användas på varje arbetsuppgift.

  • Tillvägagångssätt: Hur ska arbetsuppgifter lösas; Vilka redskap som ska användas; Vilka kollegor ska involveras; Kan uppgifterna lösas på nya/andra sätt.

  • Mätning: Hur arbetsinsatser mäts; När är en arbetsuppgift färdig; När är en arbetsuppgift väl genomförd; Hur många och vilka uppgifter som ska lösas på en dag.

  • Kvalitet: Vilken kvalitetsnivå; Hur noggranna bör ni vara; Hur ska hög kvalitet förstås; Om uppgifter löses på den nivå som ni tycker är lämplig.

Läs mer om verktyget på www.nfa.dk. Du kan också läsa mer om inflytande som skala inom COPSOQ här.

Dela artikeln