Ägg med tecknade ansikten som visar olika känslor
Foto av Hello I'm NikUnsplash

Känslor på jobbet

Nyhet från 20 december 2021

Känslor är en del av det att vara människa. Inom vissa yrken finns det krav om att känslorna hanteras professionellt, det kan handla om att hantera andra personers känslor eller använda sina egna känslor på ett särskilt sätt – både när det gäller brukare, patienter, anhöriga och i vårt samarbete med kollegor.

I en podcastserie från BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA) i Danmark, tas känslor på jobbet upp i tre avsnitt.

Känslomässiga krav kan på många sätt betraktas som ett villkor för arbetets utförande inom olika yrken och branscher, speciellt kontaktyrken så som vård, omsorg och socialt arbete. Här ska man inte glömma bort att många personer i yrken med höga känslomässiga krav också upplever hög grad av meningsfullhet och engagemang i arbetet, särskilt när villkoren för arbetets utförande är bra. I situationer med höga känslomässiga krav är det emellertid viktigt att arbetet är upplagt så att medarbetarna ges förutsättningar för att hantera dessa krav, bland annat att övriga krav är rimliga.

Dela artikeln