Konferens av CTA, MAU, om utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet

Nyhet från 19 november 2018

I oktober anordnade Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, CTA, vid Malmö universitet en konferens om utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet. Vid konferensen presenterades arbetet med COPSOQ i Sverige på flera sätt – bland annat genom en interaktiv poster (en film) som visar hur man kan använda hemsidan på olika sätt.

Konferensen beskrevs såhär: Dagens arbetsliv och organisationer präglas av en allt större komplexitet. Verksamhetsmålen är fler och ibland motsägelsefulla – processer och samverkande faktorer svåröverskådliga. Hur kan vi organisera oss för att hantera ett allt mer komplext arbetsliv? Hur handskas vi med de utmaningar som uppstår? Det är frågorna som ligger till grund för konferensens tema, Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet.

Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats där aktuella arbetslivsfrågor presenteras och diskuteras av forskare, doktorander och yrkesverksamma. Under två dagar ges möjlighet att ta del av forskningsresultat och erfarenheter från dagens arbetsliv. Vad kan vi lära oss av varandra? Kan vi tillsammans identifiera nya utmaningar och möjligheter?

Här kan du läsa mer om huvudtalarna och annat om konferensen.

Dela artikeln