Ny undersökning om arbetsmiljön inom Svenska kyrkan

Nyhet från 6 juli 2018

CTA har på uppdrag av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation genomfört en ny undersökning av resiliens och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön bland präster och diakoner inom Svenska kyrkan. Enkäten besvarades av 2118 personer (1515 präster och 579 diakoner). Ett stort antal COPSOQ-frågor ingick tillsammans med frågor om andra viktiga aspekter. Anders Edvik, forskare vid CTA Malmö universitet uttalar: "Arbetet upplevs som meningsfullt, och man har stor möjlighet att påverka sin situation. Samtidigt är det psykiskt påfrestande att jobba inom människobehandlande yrken, och svårt att dra en gräns mellan arbete och fritid."

Du kan läsa mer om undersökningen och även ladda ner resultatrapporten på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations hemsida.

Dela artikeln